Sign In

Ngày 02/3/2021, Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 02/2021; quán triệt, triển khai các văn bản về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

02/03/2021

Ngày 02/3/2021, Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 02/2021; quán triệt, triển khai các văn bản về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh: đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng; lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; cùng toàn thể công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự  tỉnh; Chi cục Thi hành án dân sự  thành phố. Điểm cầu Chi cục Thi hành án dân sự 11 huyện có các đồng chí lãnh đạo Chi cục, toàn thể công chức, người lao động đơn vị.
         Tại Hội nghị, các thành phần tham dự đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác tháng 02 năm 2021; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2021; giới thiệu, hướng dẫn thực hiện 05 bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự; 04 loại sổ trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Đặc biệt, Hội nghị đã quán triệt, triển khai các văn bản về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng tới toàn thể công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách tổ chức bầu cử; quy trình đề cử, ứng cử; phân bổ người ứng cử; thẩm định hồ sơ người ứng cử; việc tuyên truyền, vận động bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo… Qua đó, nâng cao nhận thức cho công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ đó tự giác, tích cực tham gia bầu cử.

        Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng đặc biệt nhấn mạnh, trong tháng 3 các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh cần bám sát 14 nhóm nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong kế hoạch công tác tháng 3 năm 2021 của Cục để cụ thể hóa vào việc xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương và đơn vị. Trong đó, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ như tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, người lao động; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, điều hành theo hướng kế hoạch hóa; tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trọng tâm là nâng cao kết quả thi hành án về tiền; thực hiện tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác của các đơn vị; kiểm tra nội bộ, kiểm tra toàn diện theo kế hoạch. Tăng cường công tác vận động thuyết phục, hạn chế thấp nhất phải áp dụng biện pháp cưỡng chế có huy động lực lượng; giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo của công dân; xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự nhất là trong thời gian bầu cử.

        Với tinh thần và truyền thống đoàn kết, đội ngũ công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh sẽ cùng quyết tâm, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức; khắc phục triệt để hạn chế, bám sát phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” nỗ lực phấn đấu, đưa kết quả công tác trong tháng 3 có bước đột phá mới, góp phần nâng cao kết quả công tác 6 tháng đầu năm kế hoạch 2021; tạo tiền đề cho việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021 và các năm tiếp theo.

                

       Đây là lần thứ hai, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng khai thác các phương tiện, thiết bị hiện có của cơ quan Cục và các đơn vị trực thuộc là một giải pháp linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí và phổ rộng đối tượng được tiếp thu các nội dung triển khai tại các hội nghị. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đối với các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đó là đưa nhiệm vụ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ, là giải pháp đột phá thay đổi mạnh mẽ lề lối làm việc của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: