Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị

13/04/2021

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị
Ngày 12/4/2021, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh và học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
            Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Bí thư chi bộ thông qua báo cáo đánh giá kết quả 05 năm thực hiện số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh và học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Nhìn chung, trong 5 năm thực hiện Chỉ thị, Chi bộ đã triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy Chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quan tâm và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, sau mỗi đợt nghiên cứu học tập, tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu rộng hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhất là tính tiên phong gương mẫu, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Tạo ra sự chuyển biến rõ nét nhất là trong việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong cán bộ, đảng viên quần chúng của đơn vị; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao, đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Hằng năm, đã có nhiều đảng viên, công chức và người lao động được Chi bộ công nhận là gương “Người tốt việc tốt”.

           Với những kết quả đã đạt được, Chi bộ đã đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xem xét, quyết định tặng giấy khen cho Chi bộ Cục THADS tỉnh đồng thời tại Hội nghị đã tiến hành biểu dương đối với 04 cá nhân tiêu biểu trong học tập “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015-2020.


                                     

           
          Thay mặt Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn la, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Bí thư chi bộ đã đề nghị các phòng chuyên môn thuộc Cục, đảng viên, công chức người lao động  trong thời gian tới tiếp tục nhân rộng các điển hình; các tấm gương “Người tốt, việc tốt”; những cách làm hay, sáng tạo về “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". 
 
  Nguyễn Ngọc
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: