Sign In

Ngày 07 tháng 9 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 8; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021.

08/09/2021

Ngày 07 tháng 9 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 8; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021.
Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên thuộc Cục; lãnh đạo chi cục Thi hành án dân sự thành phố và toàn thể công chức thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố. Tại điểm cầu 11 huyện có các đồng chí lãnh đạo Chi cục và toàn thể công chức, người lao động thuộc Chi cục.
          Đánh giá kết quả công tác tháng 8 năm 2021, các cơ quan Thi hành án dân sự triển khai nhiệm vụ công tác trong bối cảnh vô cùng khó khăn, vừa tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; vừa tiếp tục tập trung cao độ trong thời điểm “nước rút”, thực hiện các giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác. Tính đến 31/8/2021, toàn tỉnh đã giải quyết xong về việc đạt tỷ lệ 81,59% (tăng 3,3% so với tháng 7/2021; đạt 98,9% chỉ tiêu giao năm 2021, còn thiếu 1,1%); về tiền đạt tỷ lệ 31,14% (tăng 2,04% so với tháng 7/2021; đạt 75,77% chỉ tiêu giao năm 2021, còn thiếu 10,96%). Các mặt công tác khác được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao.

         Trong thời gian tiếp theo, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy mọi nguồn lực, nỗ lực ở mức cao nhất phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tập trung hoàn thành chỉ tiêu chủ yếu về việc; nâng cao tỷ lệ thi hành án về tiền. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng gắn trách nhiệm của tổ công tác với các đơn vị, địa bàn được giao phụ trách; tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác trong đó xác định: công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ ưu tiên, luôn đặt trong trạng thái kích hoạt. Đổi mới, nâng cao chất lượng việc hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra; công tác phúc tra; tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác dựa trên cơ sở đánh giá công chức; tổ chức thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại công chức năm 2021 bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác, đúng quy định của pháp luật; thực hiện tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng và tổng hợp, báo cáo hiệu quả áp dụng đề tài, sáng kiến, giải pháp năm 2021; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc như thực hiện báo cáo thống kê thi hành án dân sự tích hợp với biểu tổng hợp các loại báo cáo định kỳ theo yêu cầu; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự; làm tốt công tác chính trị tư tưởng; thực hiện kỷ cương, kỷ luật công vụ được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt trong thực hiện mọi nhiệm vụ, lĩnh vực công tác./.
 
Nguyễn Thị Minh Hậu - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: