Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính 6 tháng đầu năm 2022

10/04/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị Sơ kết  công tác Thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính 6 tháng đầu năm 2022
Ngày 07, 08/4/2022, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi án hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và tập huấn nghiệp vụ công tác THADS
Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Hải – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục cùng toàn thể công chức, người lao động của Cục THADS tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục THADS 12 huyện, thành phố; phụ trách kế toán nghiệp vụ, thủ kho, thư ký thi hành án, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện tạm thu tại phiên tòa của Chi cục THADS 12 huyện, thành phố.
Tại hội nghị, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Sơn La đã thông qua báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi án hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp công tác tháng thứ 7 năm 2022; triển khai các chuyên đề tập huấn kỹ năng về nghiệp vụ công tác thi hành án; quy trình tiếp nhận, bảo quản vật chứng; chuyên đề công tác thực hiện tạm thu tại Tòa án nhân dân nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của cán bộ, công chức các cơ quan THADS tỉnh Sơn La đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới.
Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 cho thấy, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã bám sát vào sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Lãnh đạo Cục đã lãnh, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi án hành chính.Triển khai đồng bộ nhiệm vụ và giải pháp trong công tác THADS nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022. Ngay từ những tháng đầu năm, Cục THADS tỉnh đã ban hành ban hành Kế hoạch công tác năm 2022 của đơn vị; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 cho Chi cục THADS các huyện, thành phố và cho chấp hành viên thuộc Cục, phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của 100% các đơn vị trực thuộc. Ban hành và tổ chức kiểm tra toàn diện các mặt công tác đối với 03 Chi cục THADS cấp huyện, kiểm tra chuyên đề về công tác Kế toán nghiệp vụ THA, tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác của đơn vị... Tổ chức các hội nghị giao ban trực tuyến hàng tháng; họp giao ban công tác hàng tuần nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác, đồng thời kịp thời triển khai đầy đủ các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, cấp trên và địa phương về công tác chuyên môn; phòng, chống dịch Covid-19 và các mặt công tác khác. Chủ động tham mưu họp Ban chỉ đạo THA cấp tỉnh và thành lập đoàn công tác, phối hợp với các Sở ban, ngành giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong các vụ việc thi hành án (tại huyện Sông Mã, Mai Sơn...). Đặc biệt, đã tập trung triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và địa phương về việc đôn đốc, thực hiện ngay nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Cùng với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức, người lao động các cơ quan THADS trong tỉnh, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã giải quyết xong về việc 65,99% đạt 79,5% so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao trong năm 2022; đạt tỷ lệ: 21,76/42,1% đạt 51,6% so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao trong năm 2022.
Công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được lãnh đạo Cục, lãnh đạo Chi cục quan tâm chỉ đạo thực hiện. Việc thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn, các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng được tập trung chỉ đạo giải quyết. Tổ chức bộ máy các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn; kỷ cương, kỷ luật hành chính không ngừng được tăng cường; công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của công chức, người lao động; công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động chuyên môn; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện sâu sát; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ quan, kho vật chứng; công tác thực hiện cơ chế một cửa; công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được chú trọng; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chủ động triển khai thực hiện thích ứng linh hoạt. Các mặt công tác khác đã được chỉ đạo và triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Tập trung triển khai các giải pháp cụ thể, khắc phục cơ bản các tồn tại, hạn chế trong năm 2021.
Mặc dù, kết quả đạt được như vậy, tuy nhiên, trong công tác tại các cơ quan THADS trong tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đã được đánh giá và kiểm điểm đối với từng đơn vị. Hội nghị cũng đã thảo luận sôi nổi về những nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022 và những việc cần phải thực hiện ngay trong tháng thứ 7 năm 2022 nhằm bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2022.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải – Cục trưởng đã biểu dương các đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ cao về việc và về tiền trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời chỉ đạo các đơn vị còn đạt tỷ lệ thấp phải nghiêm túc thực hiện ngay việc khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra; triển khai thực hiện tốt 12 nhiệm vụ và 13 giải pháp trong công tác THADS, hành chính tháng thứ 7 năm 2022 đã đề ra trong kế hoạch.
Kết thúc hội nghị, các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố đều nhất trí đồng tình với các đánh giá về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới và có ý kiến thống nhất, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn trước mắt, bám sát vào lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của Cục và cấp ủy chính quyền địa phương quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2022.
 
Bích Trang
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: