Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La phản hồi thông tin báo chí bài viết: "Về bài "Sai phạm tại Chi cục THADS huyện Yên Châu (Sơn La): Cần tiếp tục làm rõ vụ việc"

16/10/2019

        Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, qua công tác theo dõi, tiếp nhận thông tin báo chí, Cục Thi hành án dân sự (sau đây viết tắt là THADS) tỉnh được biết, vào 19 giờ 03 phút ngày 24 tháng 9 năm 2019, Báo Thanh tra tiếp tục đăng bài: “Về bài “Sai phạm tại Chi cục THADS huyện Yên Châu (Sơn La): Cần được tiếp tục làm rõ vụ việc”.
        Sau khi tiếp nhận thông tin, Cục THADS tỉnh tiếp tục kiểm tra hồ sơ thi hành án và yêu cầu Chi cục THADS huyện Yên Châu báo cáo bổ sung diễn biến kết quả giải quyết việc thi hành án đối với vụ việc, đối chiếu với nội dung bài báo, Cục THADS tỉnh Sơn La nhận thấy, nội dung bài viết phản ánh thông tin chưa chính xác. Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 43 Luật Báo chí; Điều 11 Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ thống THADS ban hành theo Quyết định số 815/QĐ-TCTHADS ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh tiếp tục có ý kiến phản hồi 
 
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: