Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

27/04/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
Ngày 27 tháng 4 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Cục trưởng Nguyễn Ngọc Hải chủ trì Hội nghị, tham dự có các đồng chí Phó Cục trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trực thuộc
         Hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt kết quả THADS, hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 do Phó Cục trưởng Lường Quang Yên trình bày. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh phải thi hành 4.039 việc, đã thi hành xong 2.409 việc đạt 66,97% (giảm 4,58% so với cùng kỳ năm 2019; đạt 82,68% chỉ tiêu kế hoạch được giao cả năm 2020). Tổng số phải thi hành 315.297.029.000đ, đã thi hành xong 23.760.531.000đ đạt 9,21% (giảm 5,29% so với cùng kỳ năm 2019; đạt 23,62% chỉ tiêu kế hoạch được giao cả năm 2020).
         Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã phối hợp với Ban Nội Chính tỉnh ủy xây dựng dự thảo và trình Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27 tháng 3 năm 2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính. Hoàn thiện quy trình bổ nhiệm lại Cục trưởng; bổ nhiệm 01 Phó cục trưởng; giao phụ trách Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Châu; bổ nhiệm 01 Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mai Sơn; đề nghị bổ nhiệm 06 chấp hành viên sơ cấp không qua thi tuyển; bổ nhiệm 01 thư ký thi hành án; 02 công chức phụ trách kế toán; quyết định điều động, luân chuyển 04 công chức.
          
Lập hồ sơ trình Hội đồng Thi đua khen thưởng Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đối với tập thể, cá nhân Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019; xét đề nghị tặng huy hiệu vì sự nghiệp phát triển tỉnh Sơn La 04 trường hợp; công nhận điển hình tiên tiến cơ sở đối với 03 tập thể, 02 cá nhân; đề nghị điển hình tiên tiến cơ sở đối với 01 cá nhân và lập hồ sơ đề nghị điển hình tiên tiên ngành Tư pháp đối với 01 tập thể và 02 cá nhân gửi Tổng cục.                                              Cục Thi hành án dân sự đã kiểm tra toàn diện tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mai Sơn; kiểm tra đột xuất tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Châu. Qua kiểm tra, các đơn vị chấp hành tương đối tốt quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Một số hạn chế, sai sót đã được chỉ rõ, yêu cầu khắc phục ngay trong thời gian tới.
         Công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ, không có trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật hoặc phải thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
         Bên cạnh kết quả công tác đã đạt được các cơ quan Thi hành án dân sự còn có hạn chế: kết quả thi hành án về tiền đạt tỷ lệ thấp, tính đến hết 31/3/2020 các cơ quan THADS trong tỉnh mới đạt 9,21% (giảm 5,29% so với cùng kỳ năm 2019; đạt 23,62% chỉ tiêu kế hoạch được giao cả năm 2020).
         Nguyên nhân của hạn chế, về khách quan do trong 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan THADS trong tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ đánh giá công chức, bình xét thi đua; kiểm điểm tổ chức Đảng, đảng viên; các tổ chức đoàn thể tổ chức đại hội, hội nghị tổng kết công tác năm 2019; tập trung cho việc tiến hành Đại hội Đảng các cấp; đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ và tổ chức thi hành án tại cơ sở của các đơn vị.
         Hiện nay, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đang phải giải quyết 04 vụ việc thi hành án  phá sản với số tiền, số người phải thi hành án lớn; nơi cư trú không tập trung trong khi biên chế công chức trong các cơ quan Thi hành án dân sự mỏng chưa đáp ứng với yêu cầu giải quyết công việc; việc giải quyết phải tuân theo quy trình, thủ tục đòi hỏi phải có thời gian để giải quyết; Luật Phá sản có nhiều bất cập; quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án nhân dân có nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cần sự vào cuộc của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết quả thi hành án về tiền của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đạt thấp so với bình quân chung của cả nước.
         Về chủ quan, do một số thủ trưởng đơn vị trực thuộc chưa quyết liệt, chỉ đạo giải quyết công việc, đôn đốc việc tổ chức thi hành án, thiếu sát sao công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của công chức. Một số công chức, nhất là công chức có chức danh tư pháp chưa chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
         Hội nghị đã triển khai, quán triệt các chuyên đề đã được cụ thể hóa, bổ sung nhiều nội dung sâu sắc, sát thực hơn với tình hình thực tiễn của địa phương; quán triệt, triển khai Nghị định 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
         Tại Hội nghị, các ý kiến thảo luận rất sôi nổi, 05 ý kiến của các đơn vị trực thuộc phản ánh những khó khăn của đơn vị, báo cáo các vụ việc có giá trị lớn, các việc phức tạp, các giải pháp tháo gỡ; các đại biểu đã bày tỏ tinh thần quyết tâm phấn đấu kết thúc năm công tác hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020.
        Hội nghị đã trao các quyết định thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, các điển hình tiên tiến, các cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
                                                    
         
           Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng đã phát biểu kết luận Hội nghị, ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của tập thể, cá nhân các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh; đồng thời chỉ đạo thực hiện 13 nhiệm vụ công tác cụ thể, sát với yêu cầu, tình hình đặc điểm của mỗi cơ quan, đơn vị; giao rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân chỉ đạo, theo dõi, nắm bắt tình hình, thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện. Đồng chí tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020./.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: