Sign In

Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 10 năm 2020

09/11/2020

Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 10 năm 2020
Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, công chức và người lao động thuộc Cục.
         Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả công tác tháng 10; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng 11 năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La; các ý kiến thảo luận tại Hội nghị. Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng đã phát biểu kết luận và chỉ đạo cụ thể như sau:
         Trong tháng 10 năm 2020, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã tập trung cho việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của bộ, ngành, địa phương; với sự bao quát, chỉ đạo sát sao tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ của lãnh đạo các đơn vị, sự nỗ lực của công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự toàn tỉnh, đổi mới phương thức tổ chức, đề ra các giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình trong từng thời điểm cụ thể, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch quyết liệt, trong tháng 10 năm 2020, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã hoàn thành nhiều nội dung công việc.
         Tính đến 30/10/2020, toàn tỉnh đã giải quyết xong về việc 21,37% đạt 71,23% chỉ tiêu tạm giao trong quý I năm 2021; về tiền toàn tỉnh đạt tỷ lệ 3,01% đạt 20,06% chỉ tiêu tạm giao trong quý I năm 2021. Công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được lãnh đạo Cục, lãnh đạo Chi cục quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Việc thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn, các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng được tập trung chỉ đạo giải quyết. Tổ chức bộ máy các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn; kỷ cương, kỷ luật hành chính không ngừng được tăng cường. Các mặt công tác khác đã được chỉ đạo và triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ kho, quy trình ra vào kho; công tác trực canh gác, tuần tra, bàn giao ca trực, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ quan, kho vật chứng; công tác thực hiện cơ chế một cửa; công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của công chức, người lao động; công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động chuyên môn; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được chú trọng.
         Nhằm khắc phục hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2020, chỉ tiêu thi hành án về tiền đạt thấp, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt 08 nhiệm vụ và 12 giải pháp chủ yếu đã được nêu trong Báo cáo, trong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện: tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức và người lao động; tập trung công tác luân chuyển, điều động công chức, công chức lãnh đạo; tranh thủ “thời gian vàng” trong quý I năm kế hoạch công tác 2021, tập trung mọi nguồn lực với phương châm hướng về cơ sở; đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các việc có điều kiện thi hành nhằm phấn đấu nâng cao tỷ lệ thi hành án về tiền; công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị nêu trong các kết luận kiểm tra đối với các đơn vị cấp huyện; giải quyết triệt để, đúng quy định các đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (nếu có); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, công tác hành chính, văn phòng; chuẩn bị tốt công tác tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp ủy, chính quyền địa phương giao, nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021./.

 
Quàng Thị Nguyệt - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: