Sign In

Chiều ngày 10 tháng 11 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

10/11/2020

Chiều ngày 10 tháng 11 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
Tham dự và chủ trì Hội nghị: đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Bí thư chi bộ, Cục trưởng; các đồng chí lãnh đạo Cục; lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục
        Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Bí thư chi bộ, Cục trưởng quán triệt, triển khai Nghị quyết số 15-NQ/ĐH ngày 25 tháng 9 năm 2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.
         Các nội dung được truyền đạt, thật sự tâm huyết, trách nhiệm; với hiểu biết sâu rộng, có nhiều dẫn chứng, liên hệ phù hợp với tình hình, đặc điểm của tỉnh; với kỹ năng và phương pháp truyền đạt dễ hiểu, cô đọng những vấn đề cốt lõi, thông qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng lĩnh hội được tinh thần cơ bản của Nghị quyết, nắm vững quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn, nội dung được quán triệt, học tập đã “thấm sâu” vào người nghe.
          Nhận thức sâu sắc việc học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những yêu cầu nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng, trong thời gian tiếp theo, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các văn bản pháp luật mới ban hành nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể công chức, người lao động nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tiếp theo./.
 
Quàng Thị Nguyệt - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: