Sign In

Thực hiện kế hoạch công tác quý I năm kế hoạch công tác 2021, trong hai ngày, từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi hành án dân sự; hành chính văn phòng; công tác tổ chức

11/11/2020

Thực hiện kế hoạch công tác quý I năm kế hoạch công tác 2021, trong hai ngày, từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi hành án dân sự; hành chính văn phòng; công tác tổ chức
Chủ trì Hội nghị: đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng; tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục; các chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký thi hành án, thư ký trung cấp thuộc Cục; các chi cục và toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục
          Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng quán triệt việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật trong Hội nghị tập huấn đối với các đại biểu và các báo cáo viên. Về nội dung quán triệt kỷ cương, kỷ luật công vụ nói chung, đồng chí đã khái quát và ghi nhận một số kết quả công tác nổi bật trong năm 2020 của đội ngũ công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh; thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những hạn chế, nhất là những hạn chế do nguyên nhân chủ quan từ công chức, công chức lãnh đạo các đơn vị. Trong thời gian tiếp theo, đồng chí mong muốn mỗi công chức, người lao động phát huy ưu điểm, khắc phục triệt để các hạn chế đã được chỉ rõ; chủ động, sáng tạo, bứt phá phấn đấu, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2021.

                                                   

          Hội nghị tiếp tục triển khai các nội dung tập huấn theo chương trình đề ra với tinh thần kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm giờ giấc; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bênh Covid-19; tập trung tiếp thu các nội dung được truyền đạt, sôi nổi trong thảo luận; các báo cáo viên tập trung lựa chọn những vấn đề có tính mới, nổi bật, cô đọng, bất cập trong cơ chế với thực tiễn công tác để trao đổi, thảo luận; Hội nghị sẽ đạt hiệu quả cao và thành công tốt đẹp.

                                                    

          Trong thời gian tiếp theo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các Hội nghị tập huấn nhằm quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện thống nhất các văn bản pháp luật mới ban hành/.
Quàng Thị Nguyệt - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: