Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2021

10/12/2020

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2021
Ngày 10/12/2020, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo THADS năm 2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2021. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Cục trưởng Cục THADS tỉnh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo THADS chủ trì Hội nghị. Tham dự có lãnh đạo Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức - Tỉnh ủy, các đồng chí là Thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, Trưởng ban, Phó Trưởng ban Chỉ đạo THADS các huyện, thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và thường xuyên phối hợp trong công tác THADS, cùng toàn thể công chức, người lao động của Cục THADS tỉnh.
         
          Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh năm 2020 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tóm tắt kết quả THADS năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Cục THADS tỉnh.


                                                  


          Năm 2020, hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh và các Ban Chỉ đạo THADS 12 huyện, thành phố của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thường trực Tỉnh ủy, thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố; sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan có liên quan cũng như sự tham gia hoạt động tích cực có hiệu quả của các thành viên Ban Chỉ đạo THADS. Hoạt động chỉ đạo công tác THADS của Ban Chỉ đạo THADS hai cấp đã đi vào nề nếp, thực sự phát huy vai trò tham mưu cho Chủ tịch UBND cùng cấp trong việc quản lý Nhà nước về công tác THADS tại địa phương; đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp liên ngành về công tác THADS.


                                                  
         

          Năm vừa qua, công tác THADS của các cơ quan THADS trong tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do một số nguyên nhân như: Số lượng việc phải thi hành án có tính chất phức tạp ngày càng gia tăng, nhất là các vụ việc tranh chấp dân sự, án tín dụng ngân hàng, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi hành án… Các cơ quan THADS tỉnh Sơn La đã tổ chức chỉ đạo quyết liệt và sát sao việc thực hiện nhiệm vụ của năm, công chức và người lao động các cơ quan THADS tỉnh Sơn La đã đoàn kết, thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Công tác THADS trong năm 2020 đã đạt được những kết quả nhất định: Việc thực hiện chỉ tiêu về việc đạt tỷ lệ 85,93% trên số việc có điều kiện thi hành, vượt 4,93% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao; chỉ tiêu về tiền đạt 56,68% trên số tiền có điều kiện thi hành, vượt 17,68% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao. Bên cạnh đó, công tác theo dõi thi hành án hành chính; tổ chức cưỡng chế thi hành án; việc giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng; các vụ việc án trọng điểm phức tạp kéo dài được tập trung chỉ đạo giải quyết. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo về thi hành án. Sự phối hợp giữa cơ quan THADS với các ban, ngành đã đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao chất lượng và kết quả tổ chức THADS.

          Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2020, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong tổ chức và hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, năm 2021, trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục THADS giao cho cơ quan THADS tỉnh Sơn La, Ban Chỉ đạo THADS hai cấp của tỉnh tập trung chỉ đạo đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao với những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động; Tăng cường chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác THADS, tập trung chỉ đạo việc tổ chức thi hành các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc cưỡng chế THADS; Đẩy mạnh quán triệt, triển khai, tuyên truyền các quy định mới của pháp luật về THADS và các văn bản pháp luật khác có liên quan...

           Để ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp về THADS năm 2020, thay mặt đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Cục trưởng Cục THADS tỉnh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo THADS đã trao bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc. Cũng nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La” cho 04 cá nhân; Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho 02 cá nhân; Cục THADS tỉnh tặng Giấy khen cho 07 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS năm 2020./.
 
Tin bài và ảnh: Hoàng Lan - Chuyên viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: