Sign In

DANH SÁCH Chấp hành viên có kết quả thi hành xong cao nhất trong 10 tháng 2020 (Từ ngày 01/10/2019 đến 31/7/2020)

06/01/2020

Thực hiện Công văn số 821/CTHADS-VP  ngày 07/9/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh về động viên CHV tổ chức thi hành án hoàn thành đạt chỉ tiêu được giao, qua tổng hợp kết quả công tác tháng, Cục Thi hành án dân sự thông báo danh sách Chấp hành viên có số việc thi hành xong cao nhất trong 10 tháng 2020 theo từng Chi cục, như sau:

1. Chấp hành viên: Trương Văn Châu thi hành xong 321 việc thuộc Chi cục THADS huyện Tân Châu.

2. Chấp hành viên: Đỗ Thị Thanh Hằng thi hành xong 298 việc thuộc Chi cục THADS huyện Tân Châu.

3. Chấp hành viên: Nguyễn Quốc Vương thi hành xong 290 việc thuộc Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu.

4. Chấp hành viên: Nguyễn Phương Bắc thi hành xong 263 việc thuộc Chi cục THADS huyện
Dương Minh Châu.

5. Chấp hành viên: Trần Thị Diễm Trang thi hành xong 229 việc thuộc Chi cục THADS huyện Tân Châu.

6. Chấp hành viên: Phan Văn Hoa thi hành xong 228 việc thuộc Chi cục THADS huyện Tân Biên.

7. Chấp hành viên: Huỳnh Văn Phương thi hành xong 221 việc thuộc Chi cục THADS huyện Gò Dầu.

8. Chấp hành viên: Trần Quốc thi hành xong 213 việc thuộc Chi cục THADS Thành phố Tây Ninh.

9. Chấp hành viên: Thang Thị Liên thi hành xong 212 việc thuộc Chi cục THADS huyện Châu Thành.


10. Chấp hành viên: Võ Thị Ánh Hiền thi hành xong 209 việc thuộc Chi cục THADS thị xã Hòa Thành.


         Cục Thi hành án dân sự biểu dương các Chấp hành viên đã nỗ lực đạt kết quả cao trong 8 tháng 2020 và đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy kết quả đạt được./.
 
         VĂN PHÒNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TÂY NINH
Các tin đã đưa ngày: