Sign In

Gương tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác

17/07/2019

Gương tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác
         Sinh ra, lớn lên và làm việc tại Tây Ninh, với ý chí, quyết tâm của mình đồng chí Mai Nhật Quang đã không ngừng cố gắng, vươn lên trong công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Năm 2008, đồng chí Mai Nhật Quang được tuyển dụng vào cơ quan Thi hành án dân sự, đến tháng 8/2016, được bổ nhiệm Thẩm tra viên. Với nhiệm vụ được giao là phụ trách công tác tiếp dân; tham mưu thực hiện các công việc: giải quyết khiếu nại, tố cáo; trả lời kiến nghị và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân; kiểm tra hồ sơ lưu trữ và quản lý kho lưu trữ của Chi cục; thụ lý và ra quyết định thi hành án; thực hiện công tác một cửa (tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án và đơn đề nghị xác nhận); cung cấp thông tin cho cơ quan chuyên môn và xác nhận kết quả thi hành án; quản lý và nhập hồ sơ, trích xuất thống kê trên phần mềm thụ lý thi hành án; công tác báo cáo, tổng hợp báo cáo thống kê kết quả thi hành án định kỳ tuần, tháng, quý, năm; thực hiện công tác văn thư (theo dõi văn bản đi, đến) của Chi cục, đồng chí Mai Nhật Quang luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chi cục THADS huyện Hòa Thành là một trong những đơn vị có lượng án phải thi hành lớn, địa bàn rộng (gồm 07 xã và 01 thị trấn; với diện tích 82,93km2); được phân công tham mưu công tác giải khiếu nại, tố cáo đồng chí Mai Nhật Quang đã tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo không để tồn đọng, cụ thể: năm 2016, giải quyết 10/10 đơn (08 khiếu nại, 02 tố cáo); năm 2017, giải quyết 01/01 đơn khiếu nại; năm 2018, giải quyết 01/01 đơn khiếu nại; 09 tháng năm 2019 giải quyết 03/03 đơn khiếu nại. Trong công tác tiếp công dân, đồng chí đã thực hiện tốt các quy định, lắng nghe và giải thích pháp luật cho người dân, hạn chế được lượng đơn khiếu nại, tố cáo phải thụ lý, không tạo điểm nóng trong công tác tiếp công dân của đơn vị. Phối hợp cùng Chấp hành viên, công chức thực hiện tốt các phần việc có liên quan, chủ động xây dựng kế hoạch công tác của bản thân, tham mưu kịp thời, có hiệu quả công việc phụ trách.

Tuy đơn vị có lượng việc thụ lý thứ hai trong toàn tỉnh (3.498 việc) nhưng đồng chí đã kịp thời cập nhật án vào phần mềm, đưa Chi cục Thi hành án dân sự Hòa Thành trở thành đơn vị cập nhật phần mềm tốt nhất và có thể trích xuất số liệu thống kê theo quy định.

03 năm liền (2016-2018) đồng chí Mai Nhật Quang được xếp loại công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Cục trưởng tặng giấy khen. Năm 2018, đồng chí được Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp tặng Bằng khen do đã có thành tích xuất xắc trong công tác năm 2017-2018; được công nhận Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp.

Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và những thành tích đã đạt được, đồng chí Mai Nhật Quang xứng đáng là tấm gương để cán bộ, công chức cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh học tập và noi theo.

 
Nguyễn Thị Lành
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: