Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh triển khai công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020

16/12/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh triển khai công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020
            Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh, chiều ngày 12/12/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020.
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Trần Văn Chiến – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường cùng với Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố và công chức thuộc Cục.

Năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các cơ quan liên quan cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ công chức, người lao động, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh đã đạt nhiều kết quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tây Ninh là địa phương có lượng án phải thi hành rất lớn, trong năm 2019, với sự đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành; sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ công chức kết quả công tác thi hành án dân sự trong tỉnh Tây Ninh đã đạt và vượt 02/2 chỉ tiêu được giao. Cụ thể: tổng số việc thụ lý là 31.807 việc tương ứng với số tiền trên 2.868 tỷ đồng; thi hành xong 16.560 việc/22.3715 việc có điều kiện, đạt tỷ lệ 74,02% (vượt chỉ tiêu được giao 1,02%), so với cùng kỳ năm 2018 tăng 1.002 việc và tăng 1,78% về tỷ lệ; về tiền thi hành xong đạt trên 559 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 36,87% (so với chỉ tiêu giao vượt 3,87%). Công tác tổ chức bộ máy các cơ quan Thi hành án dân sự từng bước được củng cố, kiện toàn; kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường, chấn chỉnh; phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý, của Chấp hành viên, công chức Thi hành án dân sự từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành và địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2019 công tác Thi hành án dân sự tại tỉnh Tây Ninh còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục: công tác giải quyết án tồn những năm trước có giảm nhưng số án chuyển kỳ sau còn nhiều; còn xảy ra vi phạm trình tự, thủ tục thi hành án dẫn đến khiếu nại, tố cáo. Kết quả thi hành vụ việc liên quan tổ chức tín dụng, ngân hàng hiệu quả chưa cao; còn thiếu một số chức danh lãnh đạo, quản lý phòng, Chi cục; một số Chi cục THADS chưa làm tốt vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự. Từ thực tế đó, Cục Thi hành án dân sự đã xây dựng Kế hoạch công tác THADS, THAHC năm 2020, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chủ yếu để thực hiện trong năm 2020, tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến tham luận, tập trung vào một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án; kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; hiệu quả công tác phối hợp của Chi cục; giải pháp thực hiện kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân; những giải pháp hạn chế vi phạm trong kê biên, xử lý tài sản; những tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự và giải pháp khắc phục, đảm bảo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu năm 2020 ...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Chiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh ghi nhận và đánh giá cao đối với những kết quả công tác Thi hành án dân sự năm 2019 của toàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự trong năm 2020 phải bám sát các chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự về công tác thi hành án dân sự; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự; đồng thời tập trung thực hiện một số công việc: (i) Nghiêm túc nhìn nhận, phân tích những hạn chế, mặt chưa làm được để có phương pháp giải quyết thích hợp, nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự; (ii) Có giải pháp khắc phục triệt để các kiến nghị, kháng nghị; (iii) Quyết liệt tổ chức thi hành các vụ việc tồn đọng, kéo dài; (iv) Quan tâm công tác quy hoạch, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức; (v) Tăng cường đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới phương pháp làm việc; (vi) Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra; (vii) Quan tâm tổ chức tốt công tác thi đua - khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình trong công tác giải quyết án; nghiên cứu các giải pháp đột phá để tổ chức thi hành án (viii) Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về THADS trong nhân dân. Về phía Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện nhiệm vụ. Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, góp phần vào việc phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự của tỉnh nhà.

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, Cục Thi hành án dân sự đã phát động phong trào thi đua năm 2020 và mong muốn cán bộ, công chức tích cực, phấn đấu trong công việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Võ Xuân Biên - Cục trưởng, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh; cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức và người lao động đối với kết quả công tác THADS năm 2019 đã đạt được. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, giữ gìn đoàn kết nội bộ; tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật đầy đủ các phần mềm nghiệp vụ; rà soát, xử lý dứt điểm các tang vật, tài sản tồn đọng, có báo cáo, đề xuất hướng xử lý về Cục Thi hành án dân sự; quan tâm thực hiện tốt công tác nhân sự, chuẩn bị cho đại hội đảng, lựa chọn đúng người vào cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu được giao./.
 
Trương Thị Hồng Hoa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: