Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020

07/01/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020
             Chiều ngày 31/12/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2020 với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tại Cục Thi hành án dân sự. Đoàn chủ tịch gồm: đồng chí Võ Xuân Biên - Cục trưởng; đồng chí Thành Văn Trạc - Phó Cục trưởng, Bí thư Chi bộ; đc Hồ Chí Bửu Nghi - Chủ tịch Công đoàn cơ sở.
Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, chương trình công tác năm 2020; Báo cáo công khai tài chính năm 2019; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.

Hội nghị tiến hành bầu bổ sung Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2020, do công tác điều động CBCC, Ban Thanh tra nhân dân khuyết 01 đồng chí. Kết quả đồng chí Nguyễn Thị Lành được trúng cử, đây là công chức trẻ, có năng lực và khả năng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan.

Tại Hội nghị, Đoàn chủ tịch đã chủ trì thảo luận đối với các báo cáo, dự thảo được đưa ra lấy ý kiến CBCC. Tập thể cán bộ công chức thống nhất theo dự thảo không có ý kiến gì thêm.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Võ Xuân Biên - Cục trưởng, đánh giá các hoạt động của Cục Thi hành án dân sự trong năm 2019 là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2020, các chỉ tiêu thi hành án được giao cao hơn nhiều so với năm 2019 ( 80% về việc, 38% về tiền), mong muốn tập thể cán bộ công chức tiếp tục phấn đấu hơn nữa, thực hiện tốt các nhiệm vụ để năm 2020, Cục Thi hành án dân sự hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao. Đồng thời, đề nghị Ban Thanh tra nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát của mình, kịp thời tham mưu Lãnh đạo Cục, Ban Chấp hành Công đoàn trong việc đảm bảo quyền lợi cho công chức và người lao động cũng như theo dõi việc thực hiện các quy chế, chấp hành nội quy của cơ quan.

 
Phan Hồng Thanh Trúc

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: