Sign In

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19

06/09/2021

          Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổng cục THADS về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Tây Ninh đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo sức khỏe, an toàn cho công chức, người lao động đơn vị.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của ngành, của cấp ủy, chính quyền địa phương, Cục THADS đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: quán triệt việc đeo khẩu trang trong thời gian làm việc tại cơ quan; thực hiện kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào trụ sở cơ quan. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, đương sự đến cơ quan liên hệ giải quyết công việc được đón tiếp tập trung tại phòng tiếp công dân; công chức, người lao động hạn chế đi lại đến các vùng có dịch, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế theo quy định.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg, Cục THADS chỉ đạo các cơ quan THADS trong tỉnh thông báo ngừng tiếp công dân tại trụ sở; thực hiện nghiêm túc quy định của chính quyền địa phương về cấp giấy đi đường cho công chức, người lao động; Lãnh đạo đơn vị bố trí công chức, người lao động làm việc tại cơ quan hợp lý, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ, còn lại luân phiên làm việc tại nhà; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, mạng nội bộ của đơn vị trong trao đổi công việc, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch tại đơn vị, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp công chức, người lao động vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; công chức, người lao động các cơ quan THADS tham gia giám sát những trường hợp đi về từ vùng có dịch, tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm và ý thức phòng, chống dịch trong cộng đồng.

Đồng thời, Cục THADS yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, khắc phục khó khăn, vừa phòng chống dịch bệnh vừa phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong thời gian giãn cách xã hội, tập trung rà soát, xử lý những vụ việc ít phải tiếp xúc như xử lý vật chứng, tài sản; xác minh điều kiện thi hành án đối với những trường hợp không đòi hỏi xác minh trực tiếp; rà soát, hoàn thiện hồ sơ đưa vào lưu trữ đối với những hồ sơ đã thi hành xong; hoàn thiện hồ sơ, xây dựng kế hoạch cưỡng chế; chuẩn bị những điều kiện pháp lý, cơ sở vật chất, công cụ, phương tiện cần thiết, sẵn sàng cho việc tổ chức cưỡng chế đối với những vụ việc đã bán đấu giá thành; đưa ra bán đấu giá đối với những tài sản đã thẩm định giá; tiến hành thẩm định giá, định giá lại đối với những vụ việc đã kê biên, vụ việc bán đấu giá không thành; rà soát, hoàn thiện các công tác liên quan đến hành chính, tổ chức; văn thư, lưu trữ, để dành thời gian tập trung toàn lực cho công tác tổ chức thi hành án khi dịch bệnh đã được kiểm soát; tăng cường tống đạt, gửi văn bản THADS, chi trả tiền thi hành án qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua phần mềm Hỗ trợ trực tuyến THADS; scan hồ sơ tổ chức thi hành án để cập nhật phần mềm./.
 
Phan Hồng Thanh Trúc

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: