Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022

28/04/2022

        Sáng ngày 25/4/2022, Cục THADS tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) 06 tháng đầu năm 2022. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Chi cục THADS cấp huyện, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, công chức phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc Cục.
Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương chỉ đạo của cấp trên sát với tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ. Lãnh đạo Cục kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng Chi cục nên kết quả thi hành án đã có những chuyển biến tích cực, cụ thể: giải quyết xong về việc 5.020 /12.891 việc có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 38,94%; về tiền đã giải quyết xong 361.497.343.000 đồng/1.612.118.004.000 đồng, đạt tỷ lệ 22,42%. Công tác kiểm tra được tăng cường thực hiện, trong đó đáng chú ý là Cục THADS thực hiện kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thi hành các vụ việc thi hành án có điều kiện tồn trên 01 năm. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 06 tháng đầu năm 2022 công tác THADS tại tỉnh Tây Ninh còn một số hạn chế, tồn tại: kết quả thi hành xong về việc chưa đạt chỉ tiêu; kết quả thi hành án liên quan tổ chức tín dụng, ngân hàng đạt thấp; công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý tuy có quan tâm thực hiện nhưng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, còn thiếu một số chức danh lãnh đạo, quản lý. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có lúc, có nơi còn chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

           Tại Hội nghị, Cục trưởng Võ Xuân Biên yêu cầu các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố tập trung báo cáo về các nội dung: 05 vụ việc có giá trị phải thi hành lớn nhất của đơn vị; các vụ việc liên quan tổ chức tín dụng; án thu cho ngân sách; vụ việc đã có kế hoạch cưỡng chế nhưng chưa tổ chức cưỡng chế và các vụ việc có nguy cơ bồi thường nhà nước. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị đưa ra các giải pháp, phương hướng cần thực hiện trong thời gian còn lại của năm công tác nhằm đảm bảo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời Lãnh đạo Cục cũng đã có những chỉ đạo cụ thể đối với từng vụ việc, giúp Chi cục định hướng được quá trình tổ chức thi hành án tiếp theo.

            Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Võ Xuân Biên - Cục trưởng Cục THADS, yêu cầu các đơn vị lưu ý và thực hiện đúng Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản; đối với hồ sơ có kê biên tài sản Chấp hành viên phải lập Nhật ký thi hành án, Lãnh đạo đơn vị phải có ý kiến nhằm đảm bảo việc chỉ đạo, quản lý, theo dõi được quá trình tác nghiệp của Chấp hành viên. Quan tâm thực hiện 2 chỉ tiêu về việc và tiền, chú ý giảm lượng án tồn có điều kiện. Quyết liệt tổ chức thi hành án liên quan tổ chức tín dụng, án thu cho ngân sách, yêu cầu Chấp hành viên có cam kết, có lộ trình cụ thể. Quan tâm rà soát hồ sơ đề nghị xét miễn giảm, không tập trung vào dịp cuối năm. Đối với những vụ việc có khó khăn, phải lập danh sách, xác định rõ có khó khăn, vướng mắc gì để làm cơ sở đề xuất, kiến nghị đúng cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết. Chấn chỉnh thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác dân vận để hạn chế phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với phòng chống tiêu cực, tham nhũng; Thủ trưởng đơn vị phải thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ công chức để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh; quán triệt việc chấp hành nội quy làm việc và quy định của ngành. Thường xuyên, kịp thời cập nhật số liệu trên các phần mềm nghiệp vụ.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh đã thành công tốt đẹp.

 
Trương Thị Hồng Hoa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: