Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã hòa thành thực hiện tốt việc tham mưu công tác chỉ đạo thi hành án dân sự tại địa phương

10/08/2021

             Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hòa Thành là một trong những đơn vị có lượng việc thụ lý cao trong tỉnh, 10 tháng năm 2021, Chi cục thụ ký 2.862 việc, với số tiền hơn 353 tỷ, tăng 60 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, bình quân mỗi Chấp hành viên thụ lý thụ lý 357 việc. Để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, Chi cục cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có công tác tham mưu cho Cấp ủy, UBND thị xã Hòa Thành chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.
Thị xã Hòa Thành là một trong những địa phương có cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo sát sao đối với công tác thi hành án dân sự. Để nâng cao kết quả thi hành án, Chi cục đã tranh thủ sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Cục Thi hành án dân sự, sự chỉ đạo về công tác phối hợp của UBND thị xã từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án.

Năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hòa Thành đã tham mưu thực hiện tốt các hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cùng cấp. Định kỳ hàng quý, Ban chỉ đạo tiến hành cuộc họp để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp và đảm bảo chế độ báo cáo kết quả hoạt động cho Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã Hòa Thành được kiện toàn 02 lần.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự và nhằm tạo điều kiện thuận lợi, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị cho công tác thi hành án dân sự, Chi cục đã tham mưu cho UBND thị xã Hòa Thành ban hành Công văn số 922/UBND ngày 16/7/2021 về việc tăng cường công tác phối hợp thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn thị xã; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTHADS ngày 22/7/2021 về việc thành lập Tổ vận động thi hành án dân sự trên địa bàn thị xã Hòa Thành. Thông qua công tác vận động của Tổ với thành viên gồm các cơ quan, phòng ban, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền pháp luật đến người dân để người dân có ý thức tự nguyện thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thi hành án dân sự, hạn chế việc áp dụng biện pháp cưỡng chế có huy động lực lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho Chấp hành viên đẩy nhanh tiến độ thi hành án, ổn định an ninh trật tự tại địa phương./.

 
Chi cục THADS thị xã Hòa Thành

Các tin đã đưa ngày: