Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

19/03/2020

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
          Sau thời gian tích cực chuẩn bị và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, chiều ngày 16/3/2020, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra những nhiệm vụ, mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời lựa chọn những đảng viên tiêu biểu để bầu vào cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thực hiện Thông báo số 137-TB/ĐUK ngày 20/02/2020 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, thông báo lịch tổ chức Đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Trần Công Bằng – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối; đồng chí Phan Thị Thùy Dương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Tổng hợp Đảng ủy khối. Về phía Chi bộ Cục Thi hành án dân sự có sự tham dự của 24 đảng viên.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Võ Xuân Biên – Cục trưởng, nhận định Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang chuẩn bị tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt, đại hội diễn ra trong lúc toàn Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong niềm vui phấn khởi đó, Cục Thi hành án dân sự đã phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Võ Xuân Biên đề nghị toàn thể đảng viên dự đại hội cần tập trung trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tích cực thảo luận để đi đến thống nhất cao đối với các vấn đề được trình ra trong Đại hội. Đồng thời Đại hội còn thực hiện nhiệm vụ quan trọng là bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Võ Xuân Biên yêu cầu việc lựa chọn, bầu cử phải bảo đảm tính dân chủ và đoàn kết, tuân theo nguyên tắc, quy định của Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn cấp trên. Mong muốn mỗi đảng viên phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thực hiện có hiệu quả các yêu cầu và nội dung mà chương trình Đại hội đã đề ra, nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, nghiêm túc, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo chính trị của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2015- 2020; Theo Báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ, bám sát các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy khối; Chi ủy nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đúng nội dung nghị quyết đại hội chi bộ; sâu sát với đảng viên, gắn trách nhiệm của đảng viên với công tác chuyên môn để nâng cao hiệu quả công việc. Đảng viên có lập trường chính trị vững vàng, có ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Trong nhiệm kỳ, Chi ủy đã lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ; phối hợp chính quyền chỉ đạo công tác tổ chức thi hành án trên địa bàn tỉnh, từng bước khắc phục các hạn chế, tồn tại, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường công tác chỉ đạo giải quyết án trọng điểm, án phức tạp, kéo dài; thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin...kết quả tổ chức thi hành án năm sau cao hơn năm trước. Trong công tác xây dựng tổ chức đảng, Chi ủy quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 60%; Chi bộ được xếp loại: năm 2015 và 2016 hoàn thành nhiệm vụ; năm 2017 đến 2019 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của Chi bộ, chi ủy trong nhiệm kỳ vừa qua, đó là: thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo còn chậm, lượng án chuyển kỳ sau còn nhiều, còn vụ việc kéo dài nhiều năm chưa thi hành xong. Chỉ tiêu thi hành án tại Cục chưa đạt tỷ lệ được giao. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; còn thiếu chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng, Chi cục. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ, tổ đảng có lúc còn chưa cao, còn đảng viên chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác tự phê bình và phê bình của đảng viên có lúc chưa tốt... Chi bộ đã nhận diện những nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh biểu dương và đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự, về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Võ Xuân Biên cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối đối với công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự; nghiêm túc lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khối, hứa sẽ tiếp tục phát huy đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, sẽ vận dụng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo tại đại hội và trong suốt quá trình thực hiện nghị quyết đại hội sau này.

Đại hội cũng đã nghe báo cáo tổng hợp góp ý các dự thảo văn kiện; với quá trình chuẩn bị nghiêm túc, Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; tổng hợp góp ý các dự thảo văn kiện: Đại hội XIII của Đảng, Đại hội của Đảng ủy Khối và văn kiện đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy  Chi bộ Cục Thi hành án dân sự, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí:

1. Đồng chí Võ Xuân Biên.
2. Đồng chí Trần Văn Cưng.
3. Đồng chí Mai Thị Huyền Nga.

 


Đồng chí Võ Xuân Biên được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Trần Văn Cưng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí: Võ Xuân Biên, Trần Văn Cưng, Hồ Chí Bửu Nghi. Phát biểu khi ra mắt Đại hội, đồng chí Võ Xuân Biên thay mặt Chi ủy khóa mới cảm ơn sự tín nhiệm của toàn thể đảng viên Chi bộ, hứa trong nhiệm kỳ mới sẽ cùng với tập thể Chi ủy phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ.

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của Chi bộ biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự lần thứ IV đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 
Trương Thị Hồng Hoa

Các tin đã đưa ngày: