Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh có nhiều chỉ đạo đột phá thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ Thi hành án dân sự năm 2021.

15/07/2021

           Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức về biên chế, lượng việc phải thi hành, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn Quý III của năm công tác, tuy nhiên công tác THADS toàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể: thi hành xong 10.274 việc (đạt tỷ lệ 57,44 % so với số việc có điều kiện giải quyết); so với cùng kỳ tăng 214 việc và 2,18% về tỷ lệ; về giá trị, đã giải quyết xong 377.238.081.000 đồng, đạt tỷ lệ 24,85%, tăng 34.682.207.000 đồng và 1,5% về tỷ lệ so với cùng kỳ.
Đạt được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, người lao động, chính là sự sâu sát, kịp thời trong công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục THADS, chủ động đề ra các giải pháp cụ thể, quyết liệt, đồng bộ, mang tính đột phá, phù hợp với tình hình của đơn vị để tạo sự đột phá trong công tác THADS, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, cụ thể:

- Chấn chỉnh thực hiện nghiêm công tác xác minh, phân loại án, trên cơ sở đó chỉ đạo quyết liệt thi hành dứt điểm những việc có điều kiện thi hành. Tiến hành rà soát, lập danh sách các vụ việc thi hành án tồn đọng kéo dài trên 3 năm, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố và Trưởng phòng Nghiệp vụ tổ chức thi hành án thuộc Cục thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc giải quyết loại án này, có giải pháp thực hiện đạt tỷ lệ mà các đơn vị đã cam kết với Lãnh đạo Cục tại các buổi làm việc trực tiếp tại đơn vị; gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đối với việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng Chấp hành viên. Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Cục; riêng tại phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án báo cáo Lãnh đạo Cục trong cuộc họp giao ban tuần.

- Tự kiểm tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí tạm ứng cưỡng chế tại các đơn vị, trong đó tập trung kiểm tra các khoản tạm ứng kinh phí cưỡng chế khi có sự bàn giao hồ sơ, công việc giữa các Chấp hành viên. Rà soát, lập danh sách các vụ việc còn phải thu hồi chi phí tạm ứng cưỡng chế theo từng Chấp hành viên, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như sau: (1) Đối với các vụ việc đã thi hành xong nhưng chưa thu hồi chi phí tạm ứng: xác định nguyên nhân chưa thu hồi, rà soát, kiểm tra hồ sơ, tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân trong công tác bàn giao, quản lý hồ sơ thi hành án. Yêu cầu cá nhân liên quan hoàn trả ngay số tiền đã tạm ứng, trường hợp Chấp hành viên đã chuyển công tác thì mời về đơn vị để làm rõ trách nhiệm và thu hồi số tiền đã tạm ứng; trường hợp không thu hồi được, Chấp hành viên phải có báo cáo giải trình, nêu rõ lý do, hướng xử lý và thời gian thực hiện (2) Đối với trường hợp do ngân sách Nhà nước chịu, các đơn vị rà soát, lập danh sách và gửi chứng từ đề nghị Cục THADS cấp kinh phí; (3) Đối với các trường hợp chưa tìm thấy hồ sơ thi hành án thì tập trung rà soát, lục tìm hồ sơ, xác định trách nhiệm cá nhân có liên quan trong công tác bàn giao, quản lý hồ sơ; (4) Đối với các trường hợp đã thu được tiền nhưng chưa xử lý còn tồn tại quỹ, Chi cục trưởng chỉ đạo Chấp hành viên tập trung rà soát, xử lý thanh toán chứng từ hoặc trả lại cho người phải thi hành án nếu thu thừa, không có chứng từ; (5) Đối với các hồ sơ đang thi hành: tiếp tục theo dõi, khi xử lý được tài sản hoặc thu được tiền thi hành án phải ưu tiên thanh toán các khoản tạm ứng chi phí cưỡng chế theo đúng quy định.

- Thực hiện rà soát, xử lý và phân loại các vụ việc thi hành án có thu tiền của phạm nhân do trại giam, trại tạm giam chuyển đến Cục THADS đã chuyển cho các Chi cục THADS, có báo cáo kết quả về Cục, cụ thể: (1) Đối với các vụ việc Cục THADS đã chuyển tiền cho các Chi cục: các vụ việc đã thi hành xong từ khoản tiền Cục chuyển về thì các đơn vị nêu rõ số Quyết định thi hành án, tài liệu chứng minh đã thi hành xong; đối với các vụ việc thi hành xong trước khi Cục chuyển tiền về: nếu phạm nhân còn đang chấp hành hình phạt tù thì Chi cục chuyển tiền về Cục để trả lại cho trại giam, nếu phạm nhân đã chấp hành xong hình phạt tù thì Chi cục chủ động liên hệ phạm nhân tại địa phương để hoàn trả khoản tiền này cho đương sự. Đối với vụ việc đã ủy thác: Chi cục báo cáo rõ đơn vị nào nhận ủy thác, gửi kèm quyết định ủy thác, đồng thời phải liên hệ đơn vị nhận ủy thác để xác định đã thi hành xong hay chưa; (2) Đối với các vụ việc đang thi hành tại Chi cục: cung cấp Quyết định thi hành án để Cục THADS chuyển tiền cho các đơn vị, kể cả trường hợp thi hành nghĩa vụ bồi thường nhưng người được thi hành án chưa làm đơn yêu cầu thi hành án. Đối với các vụ việc đã thi hành xong, yêu cầu Chi cục cung cấp Quyết định thi hành án, tài liệu chứng minh kết quả thi hành để Cục THADS có cơ sở chuyển trả tiền cho trại giam, trại tạm giam.

- Đôn đốc thực hiện quyết liệt việc xử lý tiền, tang vật tồn đọng nhằm xử lý dứt điểm các khoản tiền thu được đang còn tồn phải quản lý tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng cũng như tang vật tồn tại kho vật chứng nhiều năm về trước. Theo đó, sẽ tiến hành rà soát, đối chiếu lập danh sách chi tiết từng vụ việc, từ đó đưa ra hướng xử lý cụ thể cho từng giai đoạn. Quá trình thực hiện phải báo cáo kết quả, tiến độ tại cuộc họp giao ban tuần để Lãnh đạo Cục nắm, chỉ đạo thực hiện tiếp theo.

- Chỉ đạo rà soát tất cả hồ sơ lưu trữ từ năm 2015 đến năm 2020 tại kho lưu trữ của Cục THADS, đảm bảo số lượng hồ sơ lưu đúng với số việc thi hành xong hàng năm theo báo cáo thống kê. Bên cạnh đó, chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án quán triệt đến Chấp hành viên, Thư ký thi hành án phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời sắp xếp, hoàn chỉnh hồ sơ đã thi hành xong để chuyển kiểm tra, đưa vào lưu trữ đúng thời gian quy định.

- Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động THADS, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan THADS thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, Cục THADS đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản về triển khai thực hiện Nghị quyết số 85-NQ/BCSĐ ngày 01/12/2020 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác THADS tại địa phương, trên cơ sở đó, Cục THADS phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị mới về công tác THADS phù hợp quy định của pháp luật và sát tình hình thực tế của địa phương.

Trong thời gian còn lại của năm công tác 2021, trong điều kiện khó khăn về biên chế, số việc, tiền phải thi hành tiếp tục tăng so với cùng kỳ, cộng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, một số địa phương trong tỉnh thực hiện giãn cách xã hội, việc hoàn thành các chỉ tiêu THADS là một thách thức hết sức nặng nề, đòi hỏi các cơ quan THADS trong tỉnh phải nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Với những giải pháp cụ thể, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Cục, cùng với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ Chấp hành viên, công chức THADS, tin tưởng rằng các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh sẽ vững tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 
Trương Thị Hồng Hoa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: