Sign In

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình

05/06/2019

Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình luôn quan tâm chỉ đạo công tác phát triển Đảng. Được sự giúp đỡ của Chi bộ và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân của 2 đồng chí quần chúng ưu tú
          Ngày 04/6/2019, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm có: Nguyễn Thế Cường, Nguyễn Thị Hồng Thanh.  Lễ kết nạp Đảng viên diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng quy định, trình tự với sự tham gia của đồng chí Lê Thanh Tình, Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh và toàn thể Đảng viên Chi bộ cục Thi hành án dân sự tỉnh.
          Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Tình - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá cao nỗ lực và sự phấn đấu của 2 đồng chí, đồng thời đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên mới phải luôn luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần tiên phong của người Đảng viên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

          Sau khi nhận quyết định từ Bí thư chi bộ, các Đảng viên mới đều tỏ sự xúc động, và đọc lời tuyên thệ dưới cờ Đảng, cờ tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của người đảng viên, hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn nữa về phẩm chất, bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh đi lên.

          Lễ kết nạp Đảng viên cho 2 quần chúng ưu tú đã diễn ra tốt đẹp, trở thành nguồn động lực có ý nghĩa động viên, khích lệ quần chúng trong Cục Thi hành án dân sự tỉnh tích cực noi gương, rèn luyện phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh.
Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: