Sign In

Học tập và làm theo Bác: Giữ vững kỷ luật, kỷ cương; giữ gìn đạo đức người cán bộ, đảng viên Thi hành án dân sự

02/06/2018

Học tập và làm theo Bác: Giữ vững kỷ luật, kỷ cương; giữ gìn đạo đức người cán bộ, đảng viên Thi hành án dân sự
Sáng ngày 24/5/2018, thực hiện Kế hoạch số 35/KH-ĐU ngày 16/4/2018 của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng cục tổ chức Hội nghị trực tuyến để quán triệt, học tập theo chuyên đề của năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, giữa điểm cầu Trung ương với điểm cầu tại 63 Cục Thi hành án dân sự. Tại điểm cầu Trung ương, có sự tham dự của Đ/c Vũ Đức Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đ/c Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, Đ/c Cao Xuân Thủy - Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tư pháp, Đ/c Nguyễn Hồng Tuyến - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tư pháp; toàn thể đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Tổng cục; Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu 63 Cục Thi hành án dân sự, có sự tham dự của Đảng ủy, Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên, công chức, người lao động các Cục Thi hành án dân sự. Đảng ủy Tổng cục mời các Đảng ủy, Chi ủy của các Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh cùng tham dự để công tác học tập và làm theo Bác được thực hiện trở thành phong trào mạnh mẽ trong toàn Hệ thống, để các Đảng ủy, Chi ủy các Cục Thi hành án dân sự tiếp tục có các hoạt động thiết thực, ý nghĩa triển khai tiếp xuống các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc.
Hội nghị đã nghe Đ/c Vũ Đức Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày chuyên đề quan trọng “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua chuyên đề, các đảng viên, công chức, người lao động đã được khái quát lại những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2018, 03 nội dung cơ bản đã được báo cáo viên phân tích cụ thể, gồm:
Thứ nhất, Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: phong cách dân chủ, phong cách khoa học và phong cách nêu gương.
Thứ hai, Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: phong cách dân chủ nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; khéo dùng người, trọng dụng người tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.
Thứ ba, Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh: tăng cường giáo dục, rèn luyện xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành; Giữ vững các nguyên tắc“tập trung dân chủ” và “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; Xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
Đối với Hệ thống Thi hành án dân sự, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được thể hiện một cách thiết thực, cụ thể qua 03 nội dung cơ bản:
Một là, với tinh thần “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế theo hướng cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục hành chính; đây cũng là nhiệm vụ mà Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo và triển khai thực hiện.
Hai là, công tác Thi hành án dân sự là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Quá trình tổ chức thi hành án dân sự có nhiều hoạt động dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Do đó, Chấp hành viên, người làm công tác thi hành án dân sự phải luôn giữ đúng kỷ luật, kỷ cương của ngành; phải thực sự giữ vững đạo đức người cán bộ, đảng viên.
Ba là, học tập và làm theo phong cách của Bác, Hệ thống Thi hành án dân sự cần tiếp tục xây dựng hình ảnh tốt đẹp về Ngành mình, thông qua công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; xây dựng, phát hiện, vinh danh và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Công tác này cần được quan tâm thực hiện, trở thành phong trào chung trong toàn Hệ thống, để những người tốt, việc tốt, phong trào tốt trở thành gam màu chủ đạo khi nói đến Hệ thống Thi hành án dân sự.
Tại Hội nghị, để việc nhận thức, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thêm sâu sắc, gắn với công tác chuyên môn và gần gũi với cơ sở, Đảng ủy Tổng cục đã mời Đảng ủy  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đăk Lăk chia sẻ kinh nghiệm với tham luận: “Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đăk Lăk đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan”.

 

 


Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp

Các tin đã đưa ngày: