Sign In

Thông báo kết quả thẩm định giá tài sản

30/05/2018

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thiệu Hóa thông báo cho:
Bên được thi hành án: Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh Thiệu Hóa.
Địa chỉ: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Bên phải thi hành án: Ông Nguyễn Văn Học, bà Lê Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Thành Đức, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Kết quả thẩm định giá các tài sản sau:
1- Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa số 716, tờ bản đồ số 9, diện tích 1080m2, tại Thôn Thôn Thành Đức, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 622632 cấp ngày 20/02/2012 có giá trị: 486.000.000đ (Bốn trăm tám sáu triệu đồng)
2- Công trình kiến trúc trên đất có giá trị: 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng)
3- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa số 1593, tờ bản đồ số 9, diện tích 119,6m2 tại thôn Thành Đức , xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Giấy chứng nhận QSDĐ số BS 799667  cấp ngày 29/4/2014 có giá trị : 108.000.000đ (Một trăm lẻ tám triệu đồng).
          Tổng giá trị của các loại tài sản trên là: 794.000.000đ
          Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi tư triệu đồng
Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo này, người được thi hành án, người phải thi hành án được quyền gửi đơn yêu cầu định giá lại tài sản một lần và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản. 

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: