Sign In

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

16/07/2018

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
 
Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: khu phố Sơn Thắng, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thôn 10, xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
  Diện tích đất 748,0 m2 ,  thửa đất số 734a; tờ bản đồ 01; mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn; thời hạn sử dụng lâu dài; Giấy CNQSDĐ số BC 940372 cấp ngày 14/10/2010; số vào sổ cấp GCN: CH – 00077 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp cho ông Lê Doãn Phong.
Giá khởi điểm: 374.000.000đ (Ba trăm bảy mươi tư triệu đồng);
Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:
Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản nêu trên;
Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá;
Thu dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với quy định pháp luật;
Có tên trong danh sách các tổ chức bán đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố;
Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá nêu trên;
Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
Thời gian từ ngày 16/7/2018 đến hết ngày 20/7/2018
Địa điểm nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
 
   CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ SẦM SƠN, THANH HÓA
Các tin đã đưa ngày: