Sign In

VKND tỉnh Thanh Hóa kiểm sát trực tiếp tại Chi cục THADS huyện Thiệu Hóa

15/07/2021

VKND tỉnh Thanh Hóa kiểm sát trực tiếp tại Chi cục THADS huyện Thiệu Hóa
Sáng ngày 12/7/2021, VKSND tỉnh Thanh Hóa  đã công bố Quyết định số 67/QĐ-VKS-P11 ngày 22/6/2021 và Kế hoạch số 68/KH-VKS-P11 ngày 22/6/2021 của VKSND tỉnh Thanh Hóa về trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Chi cục THADS huyện Thiệu Hóa.
Đoàn kiểm sát gồm: Bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng phòng 11 làm Trưởng đoàn cùng các kiểm sát viên, kiểm tra viên, đại diện MTTQ tỉnh Thanh Hóa tham gia giám sát. Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Bá Ngàn, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa.
Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị thống nhất việc tiến hành kiểm sát trực tiếp đối với các Chi cục THADS là cần thiết, thông qua công tác kiểm sát kịp thời phát huy những ưu điểm đạt được, làm rõ nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm để kiến nghị, khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.
Tại buổi công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đ/c Trưởng đoàn đã thông qua Quyết định và Kế hoạch kiểm sát, yêu cầu được nghe báo cáo số liệu thi hành án phục vụ kiểm sát theo kế hoạch VKSND tỉnh  đã gửi trước cho Chi cục. Đ/c Thiều Thế Anh, Chi cục trưởng đã trình bày báo cáo số liệu thi hành án phục vụ công tác kiểm sát, nêu ý kiến tiếp nhận nội dung kiểm sát từ đoàn kiểm sát cũng như thống nhất phương pháp, cách triển khai và thời gian kiểm sát, phân công nhiệm vụ cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế Toán, Kho quỹ và cán bộ làm công tác thi hành án, chuyển toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán, vật chứng đã chuẩn bị theo yêu cầu của đoàn kiểm sát để phục vụ việc kiểm tra được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
Thời gian kiểm sát trực tiếp tại Chi cục được thực hiện từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021.
Tin bài: Bùi Thị Luận, Thẩm tra viên Chi cục THADS huyện Thiệu Hóa

 

Các tin đã đưa ngày: