Sign In

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, HC 06 tháng đầu năm 2020

05/05/2020

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, HC 06 tháng đầu năm 2020
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 813/QĐ-BTP ngày 09/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Sáng ngày 29/4/2020 Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thanh Hóa tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, hành chính 06 tháng đầu năm 2020.
Chủ trì Hội nghị: đồng chí Bùi Mạnh Khoa, Cục trưởng và các đồng chí Phó Cục trưởng. Đại biểu triệu tập bao gồm: Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Cụm trưởng các Cụm thi đua và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có số việc và tiền còn phải thi hành tương đối cao.
Báo cáo kết quả công tác THADS, hành chính 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy: trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động nặng nề đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, các hoạt động thường nhật của xã hội hầu như bị gián đoạn, số thụ lý mới về việc, tiền tăng cao so với cùng kỳ năm 2019, việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự nổ lực, cố gắng của các cơ quan THADS trong toàn tỉnh, kết quả THADS, hành chính 6 tháng đầu năm 2020 đã có những chuyển biến tích cực, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành bảo đảm thông suốt, các vụ việc phức tạp, tồn đọng liên quan đến tham nhũng, kinh tế, tín dụng ngân hàng tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm chỉ đạo, đi vào nề nếp. Công tác tổ chức cán bộ của Cục, Chi cục tiếp tục được kiện toàn và sắp xếp hợp lý.
(Đ/c Lê Viết Tám, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án thông qua Dự thảo báo cáo công tác THADS, HC 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020)
Để kịp thời triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao và đảm bảo tính liên tục trong chỉ đạo, điều hành. Ngay sau khi kết thúc năm công tác 2019, Cục đã ban hành Công văn số 789/CTHADS - VP ngày 25/10/2019 chỉ đạo toàn diện công tác năm 2020 đến các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS trong toàn tỉnh, với quyết tâm đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, nâng cao kết quả THADS của toàn tỉnh, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 82% về việc, trên 42% về tiền trên số có điều kiện thi hành. Tiếp đó, Cục đã ban hành Quyết định số 626/QĐ-CTHADS ngày 31/12/2019 về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC cho các Chi cục THADS và các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS năm 2020. Xây dựng và quán triệt, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 đảm bảo đúng quy định. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 99/KH-CTHADS ngày 20/02/2020 về phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2020 của Cục THADS tỉnh Thanh Hóa.
Về kết quả thi hành án dân sự
*) Về việc: Tổng số giải quyết 12.513 việc, bao gồm: số năm trước chuyển sang là 4.478 việc; số thụ lý mới 8.035 việc (tăng 1.417 việc, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2019). Tổng số phải thi hành: 12.392 việc, trong đó: số việc có điều kiện thi hành là: 10.549 việc (chiếm tỷ lệ 85,1%); số việc chưa có điều kiện thi hành 1.830 việc (chiếm tỷ lệ 14,9%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 6.371 việc (tăng 1.268 việc so với cùng kỳ năm 2019), đạt tỷ lệ 60,39% (tăng 4,49% so với cùng kỳ năm 2019). So với chỉ tiêu do Tổng cục THADS giao (81%) còn thiếu 20,61%). Số việc phải giải quyết chuyển kỳ sau là 6.021 việc (trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 4.191 việc).
*) Về tiền: Tổng số giải quyết 3.009 tỷ 218 triệu 456 nghìn đồng, bao gồm: số năm trước chuyển sang là 1.071 tỷ 443 triệu 062 nghìn đồng; số thụ lý mới 1.937 tỷ 775 triệu 394 nghìn đồng (tăng 1.394 tỷ 796 triệu 565 nghìn đồng, tăng 256,8% so với cùng kỳ năm 2019). Tổng số phải thi hành là 2.993 tỷ 816 triệu 396 nghìn đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 2.491 tỷ 556 triệu 862 nghìn đồng (chiếm tỷ lệ 83,2%); số chưa có điều kiện thi hành là: 495 tỷ 661 triệu 981 nghìn đồng (chiếm tỷ lệ 16,8%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 152 tỷ 926 triệu 463 nghìn đồng (tăng 21 tỷ 739 triệu 773 nghìn đồng so với cùng kỳ 2019), đạt tỷ lệ 6,14% (giảm 8,1% so với cùng kỳ 2019). So với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao (38,5%) còn thiếu 32,36%). Số tiền phải giải quyết chuyển kỳ sau là 2.840 tỷ 889 triệu 933 nghìn đồng, (trong đó số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 2.345 tỷ 227 triệu 952 nghìn đồng).
Về kết quả theo dõi thi hành án hành chính
06 tháng đầu năm 2020, Tòa án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS 27 bản án hành chính (trong đó, số bản án có nội dung theo dõi là 08 bản án). Cơ quan THADS thực hiện theo dõi 08 vụ việc (kỳ trước chuyển sang là 06 việc, mới thụ lý là 02 việc); đã ra 08 văn bản thông báo tự nguyện thi hành án; đăng tải công khai 02 quyết định buộc thi hành án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án là 03 vụ và có 01 văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm do không chấp hành án. Kết quả theo dõi: cả 08 vụ việc chưa thi hành xong.
Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận, đồng thời thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá về những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Các ý kiến thảo luận tập trung nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, phối hợp xác minh tài sản, trong đính chính, giải thích, kiến nghị các bản án, quyết định của Tòa án, đặc biệt là khó khăn trong giải quyết các vụ việc tín dụng, ngân hàng, là loại việc có số phải thi hành án chiếm tỷ lệ cao về tiền. Bên cạnh đó cũng nêu những biện pháp khắc phục và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, thể hiện tinh thần quyết tâm cao trong việc thực hiện chỉ tiêu thi hành án được giao. Hội nghị cũng được nghe ý kiến đánh giá, nhận xét của các đồng chí Phó Cục trưởng đối với các mảng chuyên môn và các đơn vị được phân công phụ trách, theo dõi, chỉ đạo.
(Các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị)
Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Cục trưởng Bùi Mạnh Khoa biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của các cơ quan THADS tỉnh trong 06 tháng vừa qua, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí Chi cục trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và các đồng chí Lãnh đạo Cục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của công chức, người lao động; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức ngành Tư pháp và chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên, xây dựng đội ngũ công chức THADS trong sạch, liêm khiết; Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh, đoàn kết, thống nhất trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực, phối hợp, hỗ trợ trong công việc để cùng nhau hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác THADS, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng vặt; tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thi hành án.Tiếp tục tập trung tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, đồng thời chủ động, quyết liệt đẩy mạnh tổ chức thi hành án, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020.
Sau ½ ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020 đã thành công tốt đẹp.
Tin bài: Lê Minh Hải, Chánh Văn phòng Cục THADS

 

Các tin đã đưa ngày: