Sign In

Giải quyết nợ xấu thông qua công tác thi hành án dân sự - KIỂM TRA CẬP NHẬT

06/07/2015

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung thực hiện có hiệu quả các giải pháp xử lý nợ xấu, phấn đấu giảm nợ xấu xuống dưới mức 3% vào cuối năm 2015; Quy chế phối hợp số 01/QCLN/NHNNVN - BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự; Công văn số 305/CV - CTHADS ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCLN/NHNNVN - BTP. Thực hiện chương trình công tác, ngày 18/6/2015 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Ngân hàng CP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa (Vietinbank Thanh Hóa) tổ chức buổi làm việc giữa Lãnh đạo hai đơn vị nhằm thảo luận, bàn các giải pháp liên quan đến công tác xử lý nợ xấu, thi hành các vụ việc liên quan đến Vietinbank Thanh Hóa. Đồng chí Cục trưởng Đào Anh Tuấn và đồng chí Giám đốc Vietinbank Thanh Hóa Phạm Văn Lâm đồng chủ trì buổi làm việc, tham dự buổi làm việc còn có Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa; Giám đốc các phòng giao dịch và lãnh đạo các phòng chuyên môn của Vietinbank Thanh Hóa.

         Tại buổi làm việc, hai bên đã triển khai, thảo luận các nội dung của Quy chế phối hợp số 01/QCLN/NHNNVN - BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự. Đại diện Vietinbank Thanh Hóa trình bày tóm tắt kết quả rà soát, tình hình xử lý thu hồi nợ qua công tác thi hành án tại  chi nhánh và các phòng giao dịch trực thuộc trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Theo đó, qua kết quả rà soát, phân loại, tổng hợp của Vietinbank Thanh Hóa, tính đến ngày 15/6/2015 các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đang thụ lý, giải quyết đối với 22 việc tương ứng với số tiền 30 tỷ đồng. Đại diện Vietinbank Thanh Hóa tóm tắt từng vụ việc cụ thể, trong đó đưa ra những giải pháp chủ yếu để việc thu hồi nợ qua công tác thi hành án dân sự đạt hiệu quả. Đại diện Cơ quan Thi hành án dân sự tái khẳng định các vụ việc mà phía Ngân hàng đã nêu, đồng thời đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý tài sản thế chấp (như tài sản bán hạ giá nhiều lần không có người mua, một số tài sản thế chấp trong quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn thực hiện thiếu chặt chẽ dẫn đến quá trình thi hành án khó khăn….), khó khăn về kinh phí trong quá trình thực hiện….
           Tại buổi làm việc, đồng chí Cục trưởng Đào Anh Tuấn xác định rõ việc tổ chức thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh. Qua đó, đồng chí yêu cầu phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Chi cục Thi hành án dân thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Vietinbank tập trung giải quyết tốt các vụ việc hiện đang trong quá trình xử lý tài sản.
            Thay mặt Vietinbank Thanh Hóa ông Phạm Văn Lâm cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đối với việc thu hồi nợ cho Ngân hàng thông qua công tác thi hành án dân sự. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu các phòng chuyên môn của Chi nhánh và Giám đốc các phòng giao dịch trực thuộc phải chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lãnh đạo và các chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự để đẩy nhanh quá trình giải quyết các vụ việc thi hành án mà người được thi hành án là Vietinbank Thanh Hóa.         
         Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa và Vietinbank Thanh Hóa đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi hành án để xử lý nợ xấu của ngân hàng. Hai bên thống nhất thường niên mỗi năm 1 lần tổ chức gặp gỡ lãnh đạo và các bộ phận có liên quan của hai bên để trao đổi, thảo thuận những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp từ đó đưa ra những giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mỗi bên.
                                                                                                                            Lê Viết Tám
                                                                                                   Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án

Các tin đã đưa ngày: