Sign In

KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN TỪ THỰC TIỄN MỘT VỤ VIỆC

06/07/2015

         Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đang tổ chức thi hành Bản án số 75/2013/KDTM-PT ngày 02/5/2013 của Tòa án nhân dân Tối cao, với nội dung: “Công ty TNHH Xây dựng và khách sạn Trường Lâm phải trả cho Hội làm vườn Việt Nam 2.030 mđất kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Trung ương Hội làm vườn Việt Nam tại phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, số A796582 do UBND tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 09/5/1994...” 
        Xác định, đây là vụ việc rất khó khăn, phức tạp, Cục đã chỉ đạo Chấp hành viên thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đặc biệt chú trọng đôn đốc, thuyết phục các bên đương sự thỏa thuận, tự nguyện thi hành án. Vì Công ty TNHH Xây dựng và khách sạn Trường Lâm (gọi tắt là công ty Trường Lâm) cố tình chây ỳ, không chấp hành án, Cục đã kịp thời báo cáo vụ việc với Tổng cục Thi hành án dân sự, UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy; đề xuất họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, thống nhất áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành dứt điểm vụ việc. Trên cơ sở đó, Cục phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lực lượng cưỡng chế quy mô lớn (Riêng Công an dự kiến tham gia hơn 100 người). 
        Trước ngày cưỡng chế, Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhận được văn bản số 92/TANDTC-KT ngày 07/4/2014 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao yêu cầu hoãn thi hành vụ việc đã nêu. Cục Thi hành án dân sự tỉnh buộc phải dừng cưỡng chế, ra Quyết định hoãn thi hành án trong thời hạn ba tháng kể từ ngày 07/4/2014. Hết thời gian hoãn, Cục trưởng ra Quyết định tiếp tục thi hành án theo quy định. 
         Trong khi đang tiếp tục thi hành vụ việc, Cục lại nhận được thông tin từ Bên được thi hành án về việc: Ngày 09/9/2014 Tòa kinh tế, Tòa án nhân dân Tối cao có buổi làm việc với đại diện Hội làm vườn Việt Nam và Công ty Trường Lâm để xem xét, quyết định kháng nghị Bản án đang thi hành theo thủ tục giám đốc thẩm. Ngày 05/01/2015, Cục đã có công văn số 07/CTHADS-NV đề nghị Tòa án nhân dân Tối cao trả lời về việc có hay không kháng nghị Bản án số 75/KDTM-PT nhưng chưa nhận được văn bản trả lời. Nếu tiếp tục cưỡng chế đối với công ty Trường Lâm, đến trước ngày cưỡng chế, Tòa án nhân dân Tối cao lại ban hành công văn yêu cầu hoãn thi hành án, thì một lần nữa gây lãng phí các chi phí chuẩn bị cưỡng chế, gây khó khăn cho cơ quan Thi hành án dân sự trong việc phối hợp với các cơ quan hữu quan và không tránh khỏi có sự “hoài nghi” về tính nghiêm minh của pháp luật, việc thi hành án vẫn tiếp tục tồn đọng.
         Từ thực tiễn trên, đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị Bản án, Quyết định của Tòa án cần thận trọng, khách quan trong việc yêu cầu hoãn thi hành án để xem xét kháng nghị. Hết thời hạn xem xét kháng nghị, nên có văn bản trả lời cho cơ quan thi hành án dân sự, các bên đương sự và tổ chức, cá nhân liên quan biết để tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định. Pháp luật cần phải có quy định rõ việc người có thẩm quyền yêu cầu hoãn thi hành án để xem xét kháng nghị Bản án, Quyết định nếu không có cơ sở để kháng nghị và gây thiệt hại thì phải bồi thường.
                                                                                                                                                                                                                                                                       Lê Võ Hồng Hạnh
                                                                                                                             
Phòng Kiểm tra & Giải quyết KNTC

Các tin đã đưa ngày: