Sign In

Họp liên ngành giải quyết vướng mắc trong quá trình tiếp nhận và xử lý vật chứng

19/11/2021

Họp liên ngành giải quyết vướng mắc trong quá trình tiếp nhận và xử lý vật chứng
Chiều ngày 17/11/2021, Cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Công an, Sở tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp liên ngành để tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ tại cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh.
Trong quá trình giao nhận vật chứng, tài sản với cơ quan Công an và Cục Thi hành án dân sự tỉnh, cũng như việc xử lý vật chứng theo bản án của Tòa án tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước thì Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tài chính và cơ quan Công an gặp phải một số vướng mắc, khó khăn do pháp luật quy định không đồng bộ và thực tế các vật chứng thu giữ có thông tin khác so với thông tin đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền, vì vậy Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức họp liên ngành để xin ý kiến giải quyết.
Đại diện các đơn vị tham dự họp
Chủ trì cuộc họp, ông Phan Thanh Hải-Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế đã khái quát những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giao nhận, xử lý vật chứng trong quá trình tiến hành tố tụng của các cơ quan liên quan. Tham gia cuộc họp, đại diện của Cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân dân tỉnh, Sở Tài chính đã đưa ra ý kiến, quan điểm và hướng giải quyết các vướng mắc nhằm khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện và từng bước hoàn thiện cơ chế phối hợp.
Các đơn vị thống nhất ý kiến 
Cuộc họp đã làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị và đi đến thống nhất hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giao nhận và xử lý vật chứng, qua đó đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trong việc phối hợp để khắc phũ những khó khăn, vướng mắc đó./.
Văn phòng Cục THADS tỉnh.

Các tin đã đưa ngày: