Sign In

Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021)

08/07/2021

Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021)
Hòa chung với khí thế thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 ngày truyền thống Ngành Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021), và Kế hoạch số 164/KH-CTHADS ngày 10/10/2020 của Cục trưởng về phát động phong trào thi đua năm 2021, đội ngũ lãnh đạo, công chức Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án (viết tắt là Phòng Nghiệp vụ) luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, sự đoàn kết, gắn bó và nỗ lực phấn đấu, thi đua sôi nổi thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Phòng đã triển khai nhiều giải pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành như: phân công công việc cho công chức phù hợp với chức danh và năng lực của từng người; gắn giao việc với đôn đốc, kiểm tra.
Tham mưu tốt cho lãnh đạo Cục trong việc hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ cho Chấp hành viên và các đơn vị. Tham mưu triển khai các văn bản của cấp trên liên quan đến nghiệp vụ; hướng dẫn việc ra quyết định thi hành án; hướng dẫn thông báo công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản; hướng dẫn ủy thác, thông báo, xác minh điều kiện thi hành án, bảo quản và đấu giá tài sản…Bên cạnh đó, tham mưu cho lãnh đạo Cục tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi hành án và thường xuyên cùng với lãnh đạo Cục, Chấp hành viên các Chi cục thảo luận, bàn bạc, đề xuất nhiều giải pháp để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vụ việc khó khăn, vướng mắc trong quá trình Chấp hành viên tổ chức thi hành. Tham gia các Đoàn kiểm tra chuyên đề, toàn diện theo Kế hoạch, đảm bảo thời gian và kết luận chính xác theo quy định của pháp luật và hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên nhận được sự đồng thuận của người được kiểm tra, hạn chế những thiếu sót, vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án của người được kiểm tra.
Chấp hành viên đang thực hiện nhiệm vụ
 
 Với mỗi một Chấp hành viên và công chức của Phòng khi thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành các bản án, quyết định thuộc thẩm quyền luôn tăng cường công tác xác minh, phân loại án chính xác; chú trọng giáo dục phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; chú trọng công tác tự kiểm tra để phát hiện và khắc phục sớm những thiếu sót, hạn chế trong hồ sơ thi hành án; Đồng thời, Lãnh đạo Phòng luôn yêu cầu mỗi một công chức của Phòng khi thực hiện nhiệm vụ đều phải xây dựng kế hoạch cụ thể, đặc biệt là đối với hồ sơ thi hành án.
Bàn bạc kế hoạch  tổ chức thi hành án 
 
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hồ sơ THA, phần mềm quản lý văn bản; Trao đổi, phân công, xử lý công việc của Phòng thông qua ứng dụng Zalo, mail, hạn chế họp để dành thời gian cho Chấp hành viên và công chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở…Kết quả, trong thời gian qua đã tổ chức thành nhiều vụ việc có giá trị lớn, vụ việc giao nhà, đất có tính chất phức tạp như vụ Dương Thị Hiệp, vụ Võ Thành Lân, vụ Thân Trọng Hoàng Lâm, vụ Công ty TNHH Hoàng Việt.
Không những làm tốt công tác chuyên môn, công chức của Phòng còn hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Trụ sở cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Xanh - Sạch - Sáng”, tập thể công chức Phòng đã trồng, bố trí các chậu hoa, cây cảnh tại phòng làm việc, hàng lang tạo môi trường làm việc thân thiện cũng như tạo sự đoàn kết, gắn bó với nhau khi cùng trồng và chăm sóc cây xanh.
Với những nổ lực của tập thể Phòng trong thời gian qua, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án sẽ nêu cao tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong năm 2021./.
 
                                             Phòng Nghiệp vụ và TCTHA

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: