Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022

12/12/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, ngày 10/12/2021 Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện và toàn thể công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021, tham luận, thảo luận về phương hướng, giải pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và góp ý dự thảo Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Thi hành hành án dân sự tỉnh.

Chủ trì hội nghị, Đồng chí Ngô Thanh Cường – Cục trưởng cục Thi hành án dân sự tỉnh đã thông qua dự thảo Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng thời gợi ý, nhấn mạnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng cần sự đóng góp ý kiến góp ý của toàn thể công chức người lao động của Hệ thống Thi hành án dân sự 2 cấp trên địa bàn tỉnh: Về công tác cán bộ; Công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động; Đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kết hợp có hiệu quả giữa công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của lãnh đạo, công chức, người lao động các đơn vị trực thuộc để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.


Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Cường - Cục trưởng nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh cần nổ lực hơn nữa, phát huy tinh thần tự giác của công chức, người lao động nhằm phát huy thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, thích ứng linh hoạt với điều kiện dịch bệnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022.
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 

Các tin đã đưa ngày: