Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (02/10/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH MTV Đại Thành khánh Vân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 01/TB-CCTHADS ngày 02/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Thanh (CHV Trần Văn Viên) (29/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Thanh (CHV Trần Văn Viên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 218/TB-CCTHADS ngày 19/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Thái Thị Kim Đính; vụ Nguyễn Thị Cẩm Tú; vụ Trần Thị Hòa (CHV Trần Thị Mỹ Long) (29/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Thái Thị Kim Đính; vụ Nguyễn Thị Cẩm Tú; vụ Trần Thị Hòa (CHV Trần Thị Mỹ Long). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 536/TB-CCTHADS,  537/TB-CCTHADS,  538/TB-CCTHADS ngày 29/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 3) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Văn Năm (CHV Nguyễn Phạm Đan Thùy). (28/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 3) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Văn Năm (CHV Nguyễn Phạm Đan Thùy).Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 33/TB-THADS ngày 28/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 3) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Thị Điệp- Tăng Bội Tiên (CHV Đặng Văn Lợi). (26/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 3) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Thị Điệp- Tăng Bội Tiên (CHV Đặng Văn Lợi).Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 319/TB-CCTHADS ngày 22/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Toàn; vụ Quách Minh Hùng-Nguyễn Thị Hồng Nhung (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (22/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Toàn; vụ Quách Minh Hùng-Nguyễn Thị Hồng Nhung (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 852/TB-CCTHADS, 853/TB-CCTHADS ngày 21/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Văn Tuấn (CHV Phạm Văn Tâm) (22/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Văn Tuấn (CHV Phạm Văn Tâm). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 706/TB-CCTHADS ngày 20/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Hóa; vụ Võ Văn Hùng-Lan; vụ Trương Văn Muồng- Xuồng (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (20/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Hóa; vụ Võ Văn Hùng-Bùi Thị Ngọc Lan; vụ Trương Văn Muồng-Võ Văn Xuồng (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 842/TB-CCTHADS, 843/TB-CCTHADS, 844/TB-CCTHADS ngày 20/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Hồng Giang; vụ Văn Công Biền; vụ Đỗ Thị Sẽ (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (20/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Hồng Giang; vụ Văn Công Biền; vụ Đỗ Thị Sẽ (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 845/TB-CCTHADS, 846/TB-CCTHADS, 847/TB-CCTHADS ngày 20/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Văng Thành Trưởng; vụ Nguyễn Văn Bẻo(CHV Phạm Văn Phi) (20/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Văng Thành Trưởng; vụ Nguyễn Văn Bẻo(CHV Phạm Văn Phi). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 221/TB-CCTHADS, 222/TB-CCTHADS ngày 20/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: