Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Minh Khôi-Nguyễn Thị Hoàng Oanh (CHV Lê Anh Quốc) (27/02/2024)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Minh Khôi-Nguyễn Thị Hoàng Oanh (CHV Lê Anh Quốc). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 98/TB-THADS ngày 23/02/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (Lần 4) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Long Sơ- Mai Thị Lá (CHV Đặng Văn Lợi) (27/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (Lần 4) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Long Sơ- Mai Thị Lá (CHV Đặng Văn Lợi). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 43/TB-CCTHADS ngày 26/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Tư; vụ Lê Thị Thanh Hương; vụ Phạm Tấn Tài (CHV Phan Hoàng Giang) (27/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Tư; vụ Lê Thị Thanh Hương; vụ Phạm Tấn Tài (CHV Phan Hoàng Giang). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 124/TB-CCTHADS, 125/TB-CCTHADS, 126/TB-CCTHADS ngày 26/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Hiền; vụ Nguyễn Tấn Vũ (CHV Phan Hoàng Giang) (27/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Hiền; vụ Nguyễn Tấn Vũ (CHV Phan Hoàng Giang). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 127/TB-CCTHADS, 128/TB-CCTHADS ngày 26/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (CHV Đặng Nghĩa Nhân) (27/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (CHV Đặng Nghĩa Nhân). Chi tiết theo tập tin “Thông báo ngày 23/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 09) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Diễm (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (26/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 09) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Diễm (CHV Nguyễn Ngọc Vinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 291/TB-THADS ngày 21/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 11) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Văn Phùng- Nguyễn Thị Nguyệt (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (26/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 11) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Văn Phùng- Nguyễn Thị Nguyệt (CHV Nguyễn Ngọc Vinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 292/TB-THADS ngày 21/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 11) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Cao Văn Phúc- Phạm Thị Thơm (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (26/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 11) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Cao Văn Phúc- Phạm Thị Thơm (CHV Nguyễn Ngọc Vinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 293/TB-THADS ngày 21/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Hên-Nguyễn Thị Ngọc Hân (CHV Nguyễn Thị Phương) (26/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Hên-Nguyễn Thị Ngọc Hân (CHV Nguyễn Thị Phương). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 177/TB-THADS ngày 26/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH Hiệp Phú An; vụ Phạm Văn Chàng-Phan Thị Tám (CHV Hồ Quang Khải) (26/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH Hiệp Phú An; vụ Phạm Văn Chàng- Phan Thị Tám (CHV Hồ Quang Khải). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 122/TB-CCTHADS, 123/TB-CCTHADS ngày 26/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: