Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Thanh Phong (CHV Hồ Quang Khải) (11/12/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Thanh Phong (CHV Hồ Quang Khải). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 45/TB-CCTHADS ngày 11/12/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Văn Cưng (CHV Võ Đức Nhân) (08/12/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Văn Cưng (CHV Võ Đức Nhân). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 12/TB-CCTHADS ngày 08/12/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thủy hải sản Thái Hòa (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (08/12/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thủy hải sản Thái Hòa (CHV Nguyễn Ngọc Vinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 165/TB-CCTHADS ngày 06/12/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Văn Chính (CHV Nguyễn Phạm Đan Thùy) (06/12/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo,  tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Văn Chính (CHV Nguyễn Phạm Đan Thùy). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 11/TB-THADS ngày 06/12/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về bán đấu giá tài sản (Lần 1) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Hội- Hồ Thị Phương (CHV Đặng Văn Lợi) (06/12/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về bán đấu giá tài sản (Lần 1) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Hội- Hồ Thị Phương (CHV Đặng Văn Lợi). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 381/TB-CCTHADS ngày 01/12/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về bán đấu giá tài sản (Lần 1) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Văn Hiểu (CHV Nguyễn Ngọc Tỉnh) (06/12/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về bán đấu giá tài sản (Lần 1) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Văn Hiểu (CHV Nguyễn Ngọc Tỉnh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 20/TB-CCTHADS ngày 05/12/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc kết quả lưạ chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Văn Cưng- Cao Thị Sạch (CHV Võ Đức Nhân) (05/12/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo,  tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc kết quả lưạ chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Văn Cưng- Cao Thị Sạch (CHV Võ Đức Nhân). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 224/TB-CCTHADS ngày 05/12/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Văn Hải (CHV Mai Thanh Bình) (05/12/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè,  tỉnh Tiền Giang – Thông báo về lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Văn Hải (CHV Mai Thanh Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 92/TB-THADS ngày 05/12/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Văn Năm (CHV Nguyễn Phạm Đan Thùy) (04/12/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo,  tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Văn Năm (CHV Nguyễn Phạm Đan Thùy). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 10/TB-THADS ngày 01/12/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Linh, Pháp (CHV Trần Văn Viên) (01/12/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy,  tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Linh, Pháp (CHV Trần Văn Viên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 32/TB-CCTHADS ngày 28/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: