Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức thành công Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018

22/12/2017

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức thành công Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018
Vừa qua, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự năm 2018. Chủ trì Hội nghị đồng chí Phạm Văn Hân – Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang.
Đền dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hưởng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang; Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các ban ngành hữu quan; Các Phó Cục trưởng, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.
Hội nghị được nghe báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Kế hoạch công tác trọng tâm thi hành án dân sự năm 2018. Công tác Thi hành án dân sự trong năm 2017 được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, cơ quan Thi hành án dân sự luôn được sự quan tâm theo dõi, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Các ngành, đoàn thể phối hợp tốt với cơ quan Thi hành án, tạo điều kiện thuận lợi cơ quan thi hành án dân sự các cấp làm tốt công tác tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp và cấp trên tăng cường sự chỉ đạo phối hợp, kịp thời cho ý kiến giải quyết đối với các án khó khăn, phức tạp, tồn đọng kéo dài. Bên cạnh đó, hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, huyện không ngừng được củng cố và kiện toàn về công tác tổ chức cán bộ. Đội ngũ cán bộ, công chức, chấp hành viên được chuẩn hóa, được đào tạo bồi dưỡng về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, khắc phục khó khăn, có tâm huyết với nghề và đủ bản lĩnh, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong năm 2017, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang đã thụ lý tổng số là 25.177 việc, giảm 356 việc (-1,4%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại thì có: 19.054 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 76,6%) , giảm 948 việc (-4,7%) so với cùng kỳ và 5.808 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 23,4%), đã thi hành xong 14.205 việc / 19054 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 74,6% vượt 4,6% so với chỉ tiêu Quốc hội giao, giảm 454 việc (-3,9%) so với năm 2016; Tổng số tiền thụ lý là 2.068.561.463.000 đồng, tăng 12.327.312.000 đồng (6,3%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại có 1.233.225.230.000 đồng có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 66,9%) và  610.518.199.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 33,1%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 519.119.535.000 đồng, đạt tỷ lệ 42,1% (So với chỉ tiêu Quốc hội giao vượt 12,1%).
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án được lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, phối hợp giải quyết dứt điểm những vụ việc phát sinh tại cơ sở, hạn chế vụ việc khiếu nại phức tạp, vượt cấp, kéo dài. Đảm bảo thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân.
 
Trong Hội nghị, các đại biểu đã nghe một số ý kiến tham luận, trao đổi trong việc đánh giá những hạn chế, khó khăn trong công tác Thi hành án dân sự năm 2017 và đề ra giải pháp mang tính đột phá trong công tác thi hành án dân sự năm 2018.
Phát huy những kết quả đã đạt được, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang đã đề ra 10 nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch công tác Thi hành án dân sự năm 2018. Trong đó đặt trọng tâm vào hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính được giao; Triển khai Luật THADS, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản có liên quan; Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS trên địa bàn; Công tác báo chí, truyền thông; Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động THADS; Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, ghi nhận và biểu dương những thành quả công tác mà tập thể cán bộ, công chức ngành Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang đã đạt được, đồng thời yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang khắc phục những hạn chế, thiếu xót thực hiện tốt những định hướng, chỉ tiêu trong năm 2018.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hân – Cục trưởng, ghi nhận các ý kiến tham luận, góp ý, thảo luận của các đại biểu; đặc biệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh và nghiêm túc tiếp thu, bổ sung vào Kế hoạch công tác Thi hành án dân sự năm 2018 của Cục để triển khai, thực hiện. Quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2018 tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.
Quốc Hùng
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: