Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020

18/12/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020
Ngày 17/12/2019, thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2020 của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và được sự thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2020.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và các ban ngành hữu quan; Các Phó Cục trưởng, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện huyện, thị xã và Thành phố Mỹ Tho.
Hội nghị tập trung thảo luận báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Công tác Thi hành án dân sự trong năm 2019 được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thuận lợi. Cơ quan Thi hành án dân sự luôn được sự quan tâm theo dõi, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; các ngành, đoàn thể phối hợp tốt với cơ quan Thi hành án, tạo điều kiện thuận lợi cơ quan thi hành án dân sự các cấp hoàn thành nhiệm vụ năm 2019. Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, huyện không ngừng được củng cố và kiện toàn về công tác tổ chức cán bộ. Đội ngũ cán bộ, công chức, chấp hành viên được chuẩn hóa, được đào tạo bồi dưỡng về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, khắc phục khó khăn, có tâm huyết với nghề và đủ bản lĩnh, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong năm 2019, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang đã thụ lý tổng số là 26.338 việc, tăng 05 việc (0,01%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại có 19.181việc có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 73,42%), giảm 831 việc (4,15%) so với năm 2018 và 6.943 việc chưa có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 26,58%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 14.419 việc, đạt tỷ lệ 75,2% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao, tăng 5,2%). So với cùng kỳ năm 2018, giảm 668 việc (4,42%) và giảm 0,2% về tỷ lệ; Tổng số tiền thụ lý là 2.545 tỷ 575 triệu 925 nghìn đồng, tăng 142.032.173.000 đồng (5,9%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại có 1.372.520.459.000 đồng có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 54,83%), tăng 104.374.683.000 đồng (8,23%) so với năm 2018 và 1.130.320.205.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 45,17%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 711.494.679.000 đồng, đạt tỷ lệ 51,8% (so với chỉ tiêu Quốc hội giao, tăng 21,8%). So với cùng kỳ năm 2018, tăng 213.495.390.000 đồng (42,87%) và tăng 12,5% về tỷ lệ.
Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước: Số việc phải thi hành loại này là 13.301 việc, tương ứng với số tiền là 92.034.491.000 đồng (chiếm 50,91% về việc và 3,67% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết quả: trong số việc loại này, đã thi hành được 7.701 việc thu được số tiền là 34.369.511.000 đồng, đạt tỷ lệ 76% về việc và 65,54% về tiền, giảm 8,8% về việc, về tiền giảm 0,82% so với cùng kỳ năm 2018.
Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: Số việc phải thi hành loại này là 561 việc, tương ứng với số tiền là 753.324.617.000 đồng (chiếm 2,13% về việc và 29,59% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết quả: trong số việc loại này, đã thi hành được 125 việc thu được số tiền là 217.151.359.000 đồng, đạt tỷ lệ 31% về việc và 48,96% về tiền. Thi hành xong tăng 30 việc (31,57%), về tiền tăng 30.832.123.000 đồng (16,54%) so với cùng kỳ năm 2018.
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án được lãnh đạo các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo, phối hợp giải quyết dứt điểm những vụ việc phát sinh tại cơ sở, hạn chế vụ việc khiếu nại phức tạp, vượt cấp, kéo dài. Đảm bảo thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân.
Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã thông qua báo cáo công tác thi đua – khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Triển khai chuyên đề về thực trạng công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản và một số vấn đề phát sinh tại Tiền Giang.
Trong Hội nghị, các đại biểu đã nghe nhiều ý kiến tham luận, trao đổi trong việc đánh giá những hạn chế, khó khăn trong công tác Thi hành án dân sự năm 2019 và đề ra giải pháp mang tính đột phá trong công tác thi hành án dân sự năm 2020.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, ghi nhận và biểu dương những thành quả công tác mà tập thể cán bộ, công chức ngành Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang đã đạt được, đồng thời giao nhiệm vụ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang phải thực hiện tốt những định hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hân – Cục trưởng, ghi nhận các ý kiến tham luận, góp ý, thảo luận của các đại biểu; đặc biệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh và nghiêm túc tiếp thu, bổ sung vào Kế hoạch công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020 của Cục để triển khai, thực hiện. /.                                                   
 
Quốc Hùng
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: