Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2019

03/12/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2019
 Ngày 03/12/2018, thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2019 của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và được sự thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi  thi hành án hành chính năm 2019.  Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang; Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các ban ngành hữu quan; Các Phó Cục trưởng, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện huyện, thị xã và Thành phố Mỹ Tho.
Hội nghị tập trung thảo luận báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và dự thảo Kế hoạch công tác trọng tâm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2019. Công tác Thi hành án dân sự trong năm 2018 được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, cơ quan Thi hành án dân sự luôn được sự quan tâm theo dõi, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp của các ngành, đoàn thể đã tạo điều kiện thuận lợi cơ quan thi hành án dân sự àn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, huyện không ngừng được củng cố và kiện toàn về công tác tổ chức cán bộ. Đội ngũ cán bộ, công chức, chấp hành viên được chuẩn hóa, được đào tạo bồi dưỡng về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, khắc phục khó khăn, có tâm huyết với nghề và đủ bản lĩnh, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trong năm 2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang đã thụ lý tổng số là 26.333 việc, tăng 1.156 việc (7,2%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại có: 20.012 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 76,71%) , tăng 958 việc (5,02%) so với cùng kỳ và 6.073 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 24%), đã thi hành xong 15.087 việc / 20.012 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 75,4% vượt 5,4% so với chỉ tiêu Quốc hội giao, tăng 882 việc (6,2%) và tăng 0,8 % về tỷ lệ so với năm 2017; Tổng số tiền thụ lý là 2.403.543.752.000 đồng, tăng 334.982.289.000 đồng (16,19%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại có 1.268.145.776.000 đồng có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 62,54%) và  759.418.009.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 37,46%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 497.999.289.000 đồng, đạt tỷ lệ 39,3% (so với chỉ tiêu Quốc hội giao vượt 9,3%). So với năm 2017, giảm 21.120.246.000 (4,06%) và giảm 2,8% về tỷ lệ.
Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước: số việc phải giải quyết 14.848 việc, giảm 501 việc (3,6%) so với năm 2017, tương ứng với số tiền là 91.211.985.000 đồng (chiếm 56,38% về việc và 3,97% về tiền so với tổng số việc và tiền phải giải quyết). Kết quả: trong số việc loại này, đã giải quyết được 9.988 việc, giảm 578 việc (5,4%) so với năm 2017, thu được số tiền là 36.039.985.000 đồng, đạt tỷ lệ 84,8% về việc và 66,36% về tiền. Tăng 5,43% về việc và tăng 21,17% về tiền so với năm 2017.
Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: số việc phải giải quyết là 514 việc, tương ứng với số tiền là 1.034.635.371.000 đồng (chiếm 1,95% về việc và 43% về tiền so với tổng số việc và tiền phải giải quyết). Kết quả: trong số việc loại này, đã giải quyết được 95 việc thu được số tiền là 186.319.236.000 đồng, đạt tỷ lệ 18% về việc và 18,01% về tiền. Thi hành xong về việc giảm 12,3% về việc và về tiền giảm 12,48%  so với năm 2017.
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án được lãnh đạo ngành quan tâm chỉ đạo, phối hợp giải quyết dứt điểm những vụ việc phát sinh tại cơ sở, hạn chế vụ việc khiếu nại phức tạp, vượt cấp, kéo dài. Đảm bảo thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân.
Trong Hội nghị, các đại biểu đã nghe nhiều ý kiến tham luận, trao đổi trong việc đánh giá những hạn chế, khó khăn trong công tác Thi hành án dân sự năm 2018 và đề ra giải pháp mang tính đột phá trong công tác thi hành án dân sự năm 2019.
Phát huy những kết quả đã đạt được, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang đã đề ra 12 nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2019. Trong đó đặt trọng tâm vào hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính được giao; Triển khai Luật THADS (sửa đổi, bổ sung năm 2014), các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản có liên quan; Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động THADS; Nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong THADS; Xây dựng đội ngũ công chức THADS trong sạch, vững mạnh; Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, truyền thông báo chí; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS trên địa bàn; Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, ghi nhận và biểu dương những thành quả công tác mà tập thể cán bộ, công chức ngành Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang đã đạt được, đồng thời giao nhiệm vụ và mong muốn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thực hiện tốt những định hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hân – Cục trưởng, ghi nhận các ý kiến tham luận, góp ý, thảo luận của các đại biểu; đặc biệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh và nghiêm túc tiếp thu, bổ sung vào Kế hoạch công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2019 của Cục để triển khai, thực hiện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2019./.
Quốc Hùng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: