Sign In

Bình Chánh: Cưỡng chế thành công, an toàn, giao nhà cho ông Từ Công Bằng

01/06/2023

Bình Chánh: Cưỡng chế thành công, an toàn, giao nhà cho ông Từ Công Bằng
Ngày 31/5/2023, Chi cục THADS huyện Bình Chánh phối hợp cùng lực lượng tham gia cưỡng chế thực hiện cưỡng chế buộc bà Trần Thị Kim Hoàng và trẻ Đỗ Thị Kim Ngân và những người đang quản lý, sử dụng căn nhà đất tại số C11/34B Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM ra khỏi căn nhà trên. Việc cưỡng chế thi hành án nhằm bàn giao căn nhà trên cho ông Từ Công Bằng theo Bản án số 1305/2016/DSPT ngày 05/12/2016 của Tòa án nhân dân TP.HCM.
Theo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh, quá trình thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh đã thực hiện đầy đủ các thủ tục thi hành án theo đúng quy định pháp luật, đã nhiều lần thuyết phục, động viên; đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương phổ biến pháp luật, thuyết phục, động viên, giáo dục đương sự tự nguyện thi hành án, tuy nhiên, bà Trần Thị Kim Hoàng (đồng thời là đại diện theo pháp luật của trẻ Đỗ Thị Kim Ngân) chống đối việc thi hành án, có thái độ thách thức, không thực hiện việc giao nhà theo nội dung Bản án.
 

Ngày 18/5/2018, ông Từ Công Bằng đã nộp trả cho bà Trần Thị Kim Hoàng 130.000.000 đồng chi phí sửa chữa căn nhà. Do bà Hoàng không đồng ý nhận, hiện số tiền đã gửi Ngân hàng theo quy định.
 
 

Ngày 26/02/2018, Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh có Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 50/2018/QĐST-DS đối với việc bà Trần Thị Kim Hoàng khởi kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ đối với căn nhà số C11/34B Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.
Căn cứ Điều 71, Điều 115 Luật Thi hành án dân sự, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh ban hành Quyết định cưỡng chế giao nhà số 66/QĐ-CCTHADS ngày 10/9/2018 đối với bà Trần Thị Kim Hoàng và bà Đỗ Thị Kim Ngân.

 
 
Ngày 16/3/2020, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo về việc  không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với đơn của Trần Thị Kim Hoàng đề nghị tái thẩm Bản án số 1305/2016/DSPT ngày 05/12/2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong ngày 31/5/2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh cùng lực lượng tham gia cưỡng chế đã thực hiện xong việc cưỡng chế thành công, an toàn, giao nhà cho ông Từ Công Bằng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
                                                                                           
 

Các tin đã đưa ngày: