Sign In

Chi cục THADS Quận 1 được Liên đoàn lao động Quận 1 biểu dương tập thể, cá nhân điển hình.

17/05/2024

Chi cục THADS Quận 1 được Liên đoàn lao động Quận 1 biểu dương tập thể, cá nhân điển hình.
Ngày 15/5/2024, Liên đoàn Lao động Quận 1 tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; biểu dương các gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 2023 - 2024. Tại hội nghị, tập thể CĐCS Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1 và 01 đoàn viên được tuyên dương.

CĐCS Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1 vinh dự được LĐLĐ Quận 1 biểu dương là “Tập thể điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2024”.
Về cá nhân trong đơn vị, với những đóng góp tích cực của mình, đồng chí Tạ Hữu Tường đã được biểu dương là “Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 

Bên cạnh đó, tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Mùa Xuân” đợt 1 năm 2024, CĐCS Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1 đã vinh dự nhận giấy khen “Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua “Mùa xuân” đợt 1 năm 2024” do Liên đoàn Lao động Quận 1 trao tặng.
 
  


 Đây là động lực góp phần lan tỏa mạnh mẽ đến tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị tinh thần tích cực học tập, tự rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong trong công tác, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn cơ quan ngày càng vững mạnh.
                                                                                            Tạ Hữu Tường - Chi cục THADS Quận 1
 

Các tin đã đưa ngày: