Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1 tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025

15/10/2020

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1 tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025
Sáng ngày 15/10/2020, với sự tham gia của đồng chí Bùi Thị Thúy Hiền – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận 1, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1 tổ chức buổi học tập, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên đơn vị theo Kế hoạch số 10-KH/QU ngày 22/9/2020 của Quận ủy Quận 1 về tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; và Kế hoạch số 05-KH/QU của Quận ủy về việc tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội.
Tại buổi làm việc, báo cáo viên đã trình bày khái quát các nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm: kết quả thực hiện Nghị quyết trong 05 năm qua, thông qua báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến và kết quả bầu cử trong nhiệm kỳ mới. Qua đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII đã nêu bật các nội dung về tình hình kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, cải cách tư pháp và các công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn quận, nhìn nhận những mặt tồn tại, hạn chế từ đó đề ra những nhiệm vụ, chương trình hành động cụ thể để phấn đấu đưa Quận 1 thành đô thị thông minh theo phương châm: “An toàn – Văn minh – Phát triển – Nghĩa tình”.
Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng đã quán triệt các nội dung theo Kế hoạch số 05-KH/QU của Quận ủy về tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội.

Phát biểu tiếp thu sau buổi học tập Nghị quyết, đồng chí Trần Quốc Khánh – Bí thư Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1 đã cảm ơn đồng chí Bùi Thị Thúy Hiền - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 đã truyền đạt các nội dung theo tinh thần Nghị quyết một cách sinh động và cụ thể, đồng thời đồng chí quán triệt toàn thể cán bộ, đảng viên sau khi học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, Chi bộ sẽ tổ chức thảo luận một cách nghiêm túc, từ đó xây dựng chương trình hành động phù hợp,với phương châm: khẩn trương, cụ thể, thiết thực, quan tâm giải quyết có hiệu quả các vấn đề thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.
                                                                                                         Chi bộ THADS Quận 1

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: