Sign In

PHÒNG NGHIỆP VỤ 1 TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2021

05/01/2021

PHÒNG NGHIỆP VỤ 1 TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2021
Vừa qua Phòng Nghiệp vụ 1, thuộc Cục Thi hành án dân sự Thành phố (THADS) Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Cục trưởng Vũ Quốc  Doanh tham dự và chủ trì hội nghị
Tham dự Hội nghị có Ông Lê Hữu Hoà – Phó Cục trưởng; Đại diện Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc cục và toàn thể Lãnh đạo, công chức Phòng Nghiệp vụ 1 tham dự
Theo báo cáo, kết qủa thực hiện Về việc: Tổng số bản án quyết định đã nhận là 3336 bản án, quyết định; Tổng số giải quyết là 3708, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1761 việc; Số thụ lý mới là 1947 việc, tăng 348 việc (tăng 10.3% so với năm 2019); Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 1777 việc, tăng 184 việc (tăng 11.5%) so với năm 2019; đạt tỉ lệ 64.55% (giảm 0.29%) so với năm 2019. Còn thiếu 15.45% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. Về tiền tổng số giải quyết là 9,570 tỷ 062 triệu 607 nghìn đồng. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 2,868,340,730 nghìn đồng, tăng 229,096,127 nghìn đồng (tăng 8.7%) so với năm 2019; đạt tỉ lệ 50.66% (tăng 4.6%) so với năm 2019, vượt so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 12.66%;
 Về xác minh, phân loại điều kiện thi hành án (tình hình, kết quả đăng tải thông tin về các trường hợp chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử; công tác theo dõi, xác minh định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi hành); Về án tín dụng, ngân hàng: Số việc phải giải quyết loại này là 4.541 việc, tương ứng với số tiền là 63.321 tỷ 522 triệu 462 nghìn đồng (chiếm 4,49 % về việc và 59,20 % về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Trong số việc loại này, đã giải quyết được 519 việc thu được số tiền là 4.195 tỷ 693 triệu 393 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 24,14 % về việc và 36,81 % về tiền; Giải quyết phá sản tại Cục là 26 việc, trong đó: có 01 việc ủy thác một phần về Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Giờ để thu hồi tiền của các con nợ có địa chỉ tại huyện Cần Giờ, sau khi thu được sẽ chuyển về Cục để thi hành tiếp vụ việc đang tổ chức thi hành tại Cục.

Có thể nói, nhìn bức tranh tổng quản về việc thực hiện nhiệm vụ cho thấy, ngoài kết quả đạt được, tập thể lãnh đạo, công chức phòng cần phải nỗi lực hơn nữa để thực hiện kế hoạch đề ra, thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
     
Các ý kiến phát biểu tại hội nghị xoay quanh việc thực hiện chỉ tiêu, nhiêmj vụ năm 2021 (theo Quyết định của Bộ Tư pháp, năm 2021 việc phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị cao hơn năm 2020, về việc 81,5%, về tiền 41%). Bên cạnh đó còn nhiêu khó khăn, vướng mắc, đặc biệt về biên chế ít, tình hình dịch Covid vẫn tiếp diễn, phân tích chỉ tiêu về kinh tế xã hội của cả nước đều giảm nhưng chỉ tiêu ngành giao càng tang ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ; Công tác phối hợp với các ban ngành chưa được tốt. Một số nhiệm vụ còn vướng mắc như: việc tống đạt qua thừa phát lại, ủy thác tư pháp, xác minh,
Phát biểu tại Hội nghị, Ông Vũ Quốc Doanh biểu dương những nỗ lực, kết quả của Phòng Nghiệp vụ 1 đã đạt được trong năm thi đua 2020. Tập thể Phòng Nghiệp vụ 1 đã đoàn kết vượt mọi khó khăn, thách thức thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục cũng như Cục THADS thành phố giao và góp phần vào bảng thành tích chung trong việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2020 của toàn Cục. Theo báo cáo mới nhất, trong quý I/2021, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ 1 đã vượt tiến độ, đây là minh chứng cho mọi nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức của Phòng Nghiệp vụ 1 (NV1) đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao kịp thời của Lãnh đạo Cục phụ trách phòng và nhấn mạnh về tình hình dự báo trước mắt về các khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, các nguyên nhân khách quan, chủ quan đều ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ của các Chấp hành viên toàn hệ thống THADS nói chung và Chấp hành viên Phòng NV1 nói riêng. Vì vậy, mỗi công chức của phòng đều phải cố gắng làm hết trách nhiệm của mình với tinh thần hạn chế thấp nhất sai phạm, kịp thời báo cáo, với lãnh đạo để có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời, mỗi cá nhân công chức đều phải có kế hoạch làm việc khoa học, hiệu quả.

Cục trưởng cũng lưu ý về việc tổ chức thi hành án tín dụng ngân hàng chưa đạt hiệu quả cao, việc giao tài sản cho người mua trúng đấu giá cũng là nhiệm vụ trọng tâm, cần được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; Tập thể Lãnh đạo phòng cần phải tiếp tục tập trung hơn nữa đối với công chức đơn vị mình trong quá trình tổ chức thi hành từng vụ việc; Các Chấp hành viên thực hiện đúng quy định pháp luật, nghiên cứu kỹ hồ sơ thi hành án, nắm rõ hồ sơ thi hành án, tác nghiệp đầy đủ, đúng trình tự thủ tục; Đổi mới sáng tạo, đột phá để đạt hiệu quả trong việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; phấn đấu trở thành đơn vị mạnh, là chỗ dựa cho các đơn vị quận, huyện; hướng về cơ sở. Tăng cường mối quan hệ trao đổi nghiệp vụ giữa các phòng ban, thẳng thắn góp ý và kiến nghị những bất cập chồng chéo trong việc phối hợp, trao đổi nghiệp vụ, đặt quyền lợi của cơ quan, quyền lợi của người dân, đặt chỉ tiêu nhiệm vụ lên hang đầu, không nể nang, chùn bước để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ chung.
     

Cục trưởng yêu cầu toàn thể Lãnh đạo, công chức Phòng nghiệp vụ 1 nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: (i) Phát huy kế hoạch phân công Lãnh đạo cục,  Chi cục THADS quận, huyện phụ trách việc giao tài sản cho người mua trúng đấu giá của từng đơn vị để có giải pháp hiệu quả, ấn định thời gian nhằm giao tài sản cho người mua trúng đấu giá đúng quy định; (ii) Việc trao đổi nghiệp vụ thi hành án vào thứ 5 hàng tuần là thủ tục rút gọn phù hợp với các vụ việc cần trao đổi nghiệp vụ thi hành án nhằm đạt hiệu quả trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc một cách nhanh chóng nhất; (iii) Tổ chức nhiều buổi tọa đạm, hội thảo để trao đổi, nâng cao nghiệp vụ thi hành án, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc,…Năm 2020 đã tổ chức thành công buổi tọa đàm đấu giá tài sản đem lại hiệu quả nhất định, được Tổng cục THADS biểu dương; (iv) Kiến nghị đăng ký với Lãnh đạo Tổng cục THADS trao đổi trực tuyến để giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc không phải đi qua các quy trình hướng dẫn nghiệp vụ.

Các tin đã đưa ngày: