Sign In

TP. Hồ Chí Minh nỗ lực trong công tác Thi hành án

15/07/2021

TP. Hồ Chí Minh nỗ lực trong công tác Thi hành án
Thời gian qua, công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, thiết thực, có hiệu quả của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và lãnh đạo Thành phố. Trong 09 tháng đầu năm 2021, mặc dù tổng số việc và tiền phải thi hành của các cơ quan THADS Thành phố tiếp tục đứng đầu trong cả nước, trong đó có nhiều vụ án lớn, phức tạp với đủ các loại tài sản phải xử lý như: dự án, bất động sản, cổ phần, cổ phiếu… Mặt khác do ảnh hưởng của dịch Covit - 19, việc hoàn thành các chỉ tiêu là một thách thức hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn ngành phải nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực mới có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Song với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, người lao động, nhất là đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc ngay từ những tháng đầu năm nên công tác THADS thành phố thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định. Trong 9 tháng, thi hành xong 32.398 việc (đạt tỷ lệ 57,77%) và 9.604.584.570.559 đồng (đạt tỷ lệ 18,03%).
Cùng với đó, việc thực hiện các chỉ tiêu khác như “Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật”; Chỉ tiêu về “Chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; Đăng tải kịp thời, đầy đủ danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật”; Chỉ tiêu “Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án”, ... luôn được đảm bảo và thực hiện tốt.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại hạn chế cần khắc phục: Kết quả thi hành xong về việc và tiền của thành phố vẫn còn thấp so với kết quả chung của toàn quốc. Tổng số việc và tiền giải quyết xong trong 09 tháng đầu năm chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao (thiếu 3,35% về việc và 12,05% về tiền so với chỉ tiêu kế hoạch 09 tháng). Kết quả thi hành án nhìn chung đều giảm, đặc biệt là kết quả thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt rất thấp (Về việc đạt 18,78%; Về tiền đạt 4.17%).
Về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo: một số các trường hợp chưa bảo đảm thời hạn ban hành thông báo thụ lý; một số trường hợp chưa đảm bảo thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo theo luật định. Trong một số trường hợp, việc báo cáo Tổng cục và báo cáo, thông báo kết quả giải quyết đơn thư cho các cơ quan chức năng còn chậm, chưa đảm bảo thời hạn yêu cầu, một số trường hợp phải có văn bản xin gia hạn thời gian báo cáo. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận tố cáo còn hạn chế. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ tuy có chuyển biến nhưng chưa đạt được yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục. Một số báo cáo chưa tuân thủ thời hạn quy định hoặc báo cáo chưa kịp thời, đầy đủ, số liệu báo cáo chưa chính xác, thống nhất.
Hiện tại, tình hình dịch Covit -19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, do vậy những tháng cuối năm công tác THADS trên địa bàn thành phố chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra, toàn thể công chức, người lao động, nhất là Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục đã nhận thức sâu sắc những khó khăn trong thời gian tới, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế của đơn vị mình, phân tích kỹ lưỡng các nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan dẫn đến kết quả thi hành án đạt thấp, có chiều hướng giảm và có biện pháp mạnh mẽ để khắc phục có hiệu quả, xử lý triệt để, quyết tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.
Thủ trưởng các đơn vị, nhất là các Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Chi cục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng. Chủ động đề ra các giải pháp cụ thể, quyết liệt, đồng bộ, phù hợp với tình hình của đơn vị để tạo sự đột phá trong công tác THADS, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị, chính quyền địa phương đối với công tác THADS; Tăng cường mối quan hệ phối hợp với cơ quan Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát và các cơ quan, đơn vị liên quan. Chủ động báo cáo những khó khăn, vướng mắc với cơ quan cấp trên để được hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, nhất là trong tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, trong giải quyết các vụ việc trọng điểm, án kinh tế, tham nhũng và hỗ trợ hoạt động cho các cơ quan THADS.
Cùng với đó, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên về thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, nhất là trong việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá. Thực hiện đăng tải thông tin về thẩm định giá, bán đấu giá tài sản đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian quy định; giám sát chặt chẽ hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm. Thủ trưởng cơ quan THADS và Chấp hành viên phải tự kiểm tra, rà soát kỹ trình tự, thủ tục thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Kiên quyết phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự, đặc biệt trong việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản.
Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác thi hành án hành chính; quán triệt, nâng cao nhận thức của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP. Cơ quan Thi hành án dân sự tiếp tục phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố trong công tác tiếp nhận bản án, quyết định hành chính kịp thời, đảm bảo đưa ra theo dõi 100% bản án, quyết định hành chính có nội dung theo dõi thi hành án hành chính theo đúng quy định. Cơ quan Thi hành án dân sự chủ động tham mưu cho chính quyền cùng cấp thực hiện tốt của quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, đảm bảo việc theo dõi đầy đủ, chính xác các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính được thi hành.
Bên cạnh đó, Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện đầy đủ các phần mềm trong thi hành án dân sự; thực hiện nghiêm chế độ sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số theo yêu cầu của cấp trên…
Với sự chung sức cùng lòng của tập thể, lãnh đạo Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh, tin rằng Cục THADS thành phố sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS./.
 
 

Các tin đã đưa ngày: