Sign In

Làm theo Bác ở Đoàn thanh niên Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh

26/03/2019

Làm theo Bác ở Đoàn thanh niên Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ, nội dung sinh hoạt thường xuyên ở Đoàn thanh niên Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, việc học và làm theo Bác đã được đoàn viên thanh niên của Đoàn cục thích cực thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ.
Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua thực hiện các công trình, phần việc thanh niên được Đoàn cục chú trọng. Chú trọng thực hiện có hiệu quả việc đoàn viên thanh niên tham gia cải cách hành chính tại đơn vị, đặc biệt là chế độ một cửa, hỗ trợ tích cực người dân trong công tác thi hành án. Việc triển khai nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa trong chương trình rèn luyện đoàn viên theo mẫu mới. Trong năm, 100% đoàn viên thanh niên đơn vị đăng ký thực hiện và thực hiện đánh giá hiệu quả những việc làm đã đăng ký.
Bên cạnh đó, các chi đoàn tại cơ sở đã cụ thể hóa chương trình rèn luyện đoàn viên, các công trình, phần việc làm theo lời Bác gắn với chuyên môn nghiệp vụ của đoàn viên, thanh niên, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Cụ thể như: kết hợp với phong trào “3 trách nhiệm” và mô hình “Nụ cười công chức trẻ”, đoàn viên, thanh niên đi làm đúng giờ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tận tình, đúng thời gian, đúng qui định; đề xuất các sáng kiến, giải pháp cho công tác chuyên môn. Đoàn viên thanh niên tham gia tích cực vào công tác cải cách hành chính tại đơn vị.
Tiếp nối những kết quả đã được của mô hình “Nụ cười công chức trẻ” từ những năm trước (thái độ tiếp dân hòa nhã, lắng nghe, tận tâm trách nhiệm hết mình vì công việc), BCH Đoàn Cục tiếp tục thực hiện có hiệu quả và mở rộng mô hình áp dụng cho cả đoàn viên thanh niên ở các phòng Nghiệp vụ. Cùng với các phòng ban, đoàn thể đơn vị tham mưu, đề xuất lãnh đạo đơn vị phát hành thẻ công chức với hình ảnh có nụ cười đẹp cùng chú thích rõ họ tên, chức vụ (đặc biệt ở từng vị trí tiếp dân) để mọi công dân đến liên lạc đúng người, đúng công việc.
Trên cơ sở hoàn thiện cơ chế cải cách hành chính tại đơn vị từ năm trước, đoàn viên thanh niên tại đơn vị đã tham gia tích cực vào thực hiện thủ tục cải cách hành chính như: thủ tục một cửa với 05 loại đơn (yêu cầu thi hành án; xác nhận kết quả thi hành án; miễn giảm phí thi hành án; trả lời xác minh thi hành án đối với cơ quan cảnh sát điều tra;…); thủ tục trực tuyến (hướng dẫn công dân các trình tự, thủ tục yêu cầu thi hành án; nhận đơn qua email);…Tuyên truyền bằng các hình thức trực quan sinh động như tờ hướng dẫn, bàn hướng dẫn, quầy thông tin hướng dẫn, trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, tại bộ phận tiếp dân, bàn hướng dẫn, … Có thể thấy, thông qua hàng loạt mô hình, việc làm theo Bác cụ thể, thiết thực đã phát huy chuyên môn, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và từng đoàn viên thanh niên.
Việc triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Đoàn cấp trên, của Đảng ủy đơn vị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được quan tâm đúng mức. Trong năm qua, BCH Đoàn cục đã xây dựng và tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chủ điểm, giới thiệu đến đoàn viên, thanh niên các nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng đó, BCH các chi đoàn đã chủ động nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề gắn liền với thực tiễn tại bộ phận công tác để đưa ra thảo luận trong cuộc họp. Qua đó ghi nhận được sự quan tâm của đoàn viên chi đoàn, tích cực đóng góp ý kiến để bổ sung, hoàn thiện chuyên đề.
Nhờ có những đổi mới trong việc lựa chọn nội dung sinh hoạt chông đề gắn liền với thực tiễn công tác, hoạt động sinh hoạt chuyên đề không còn dừng lại ở lý luận mà đã được cụ thể hóa, liên hệ với công tác chuyên môn, tác phong, lề lối làm việc của từng đoàn viên. Đặc biệt là trong sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chủ điểm thực hiện lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt chi đoàn. Thực hiện hiệu quả các mô hình kể chuyện về Bác trong các buổi sinh hoạt, hoạt động về nguồn giáo dục truyền thống lịch sử. Với các hoạt động thiết thực như: triển khai học tập Chỉ thị 05, giới thiệu học tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, “ Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Học tập chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Học tập chuyên đề “Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác thi hành án dân sự” và Triển khai Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 04 – KH/BCS của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 2785/KH-TCTHADS của Tổng cục Thi hành án dân sự về Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ...   Qua đó nhằm uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; giáo dục ý thức đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động cơ hội.
 
Trong năm, việc bình chọn tuyên dương gương điển hình ở cấp cơ sở được thực hiện tốt. BCH Đoàn cục đã thống nhất giới thiệu 02 điển hình đề xuất tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Khối, 01 gương điển hình được tuyên dương tại Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác khối các cơ quan tỉnh/thành miền Đông Nam Bộ năm 2018…
Có thể nói, thời gian qua, BCH cũng như tập thể đoàn viên thanh niên đã chủ động trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn theo hướng thiết thực, phù hợp. Tiêu biểu như lồng ghép các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình và nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm chủ đề chính để đoàn viên thảo luận, bàn bạc và cùng thực hiện. Cùng đó triển khai thực hiện tốt hàng loạt công trình, phần việc theo Bác phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, đoàn viên thanh niên có cơ hội được rèn luyện, tu dưỡng, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ cũng như phẩm chất đáng quý theo gương Bác.
Cẩm Tú

Các tin đã đưa ngày: