Sign In

Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1 nhiệm kỳ 2020-2023.

24/07/2020

Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1 nhiệm kỳ 2020-2023.
Chiều ngày 21/7/2020, Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1 đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2023, thành phần tham dự Đại hội gồm: Ban lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1.
Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1 đã cố gắng trong công tác tổ chức thực hiện các phong trào và đạt được kết quả đáng khích lệ. Công đoàn Chi cục đã áp dụng nhiều đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động đem lại hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra.
Mọi hoạt động của Công đoàn Chi cục luôn nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình trong công đoàn viên và người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn Chi cục luôn quan tâm và thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên và người lao động. Ban Chấp hành Công đoàn luôn sát cánh cùng người lao động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời hỗ trợ để người lao động yên tâm công tác.
Báo cáo cũng đề ra phương hướng và nhiệm vụ của Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1 trong nhiệm kỳ 2020 - 2023: không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, người lao động đối với công việc. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, thực hiện tốt các chỉ tiêu chuyên môn của ngành, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phát huy tốt vai trò trong công tác xây dựng Đảng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.
Cũng tại Đại hội đồng chí Vương Thị Thu Trang - Ủy viên Ban chấp hành đã trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó có nêu ra những việc đã làm được, những thiếu sót còn tồn tại cần rút kinh nghiệm. Đến nay, Ban chấp hành Công đoàn Chi cục đã hoàn thành những nhiệm vụ mà Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 giao phó và trân trọng cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động Quận 1, Cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo đơn vị đã động viên, giúp đỡ và tạo điền kiện, cùng toàn thể công chức, người lao động của đơn vị đã gúp đỡ cho Ban chấp hành Công đoàn Chi cục nhiệm kỳ 2015 - 2020 triển khai các hoạt động đạt được kết quả tốt đẹp.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Hồ Như Cát Tường - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 1 ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của công đoàn viên trong đơn vị nhiệm kỳ vừa qua, đã đóng góp tích cực cho các hoạt động chung của đơn vị và Liên đoàn. Tiếp tục phát huy các phong trào thi đua lập thành tích để hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị trong những năm tiếp theo. Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn, thực hiện tuyên truyền sâu rộng vai trò, chức năng cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, thu hút đoàn viên, người lao động tích cực tham gia vào các hoạt động của công đoàn, tạo niềm tin cho người lao động.
Đại hội cũng đã tiến hành bầu 03 đồng chí tham gia Ban chấp hành Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1 nhiệm kỳ 2020 - 2023. Tại kỳ họp lần thứ I của Ban chấp hành Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1 đã bầu đồng chí Trần Thị Hoài Danh – Phó Chi cục trưởng làm Chủ tịch Công đoàn Chi cục nhiệm kỳ 2020 - 2023.
                                                                                                                                                              Hữu Tường

Các tin đã đưa ngày: