Sign In

Nhà Bè: Công đoàn cơ sở Chi cục THADS tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

17/01/2023

Nhà Bè:  Công đoàn cơ sở Chi cục THADS tổ chức thành công  Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028
Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-LĐLĐ ngày 20/5/2022 của Liên đoàn lao động huyện Nhà Bè về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ ngày 24/8/2022 của Liên đoàn lao động huyện Nhà Bè về hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội Công đoàn cơ sở thuộc hệ thống Công đoàn huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2023 – 2028. Chiều ngày 16/01/2023, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017-2022, tập thể Ban chấp hành Công đoàn đã tập trung nỗ lực phấn đấu cùng tập thể đoàn viên công đoàn thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Công đoàn cấp trên và lãnh đạo đơn vị giao.
 
    

Một số kết quả đạt được như sau: Tổng số đoàn viên công đoàn hiện nay là 19 người (đạt tỷ lệ 100% công chức và người lao động) (Trong đó, kết nạp mới là 05 đoàn viên; số đoàn viên chuyển đi là 03, chuyển đến là 02, giảm là 01). Tổ chức bình bầu đoàn viên công đoàn ưu tú: 09 đoàn viên; cán bộ công đoàn xuất sắc: 03 cán bộ; giới thiệu sang đảng xem xét kết nạp: 03 đoàn viên, kết quả: 03 đoàn viên ưu tú đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đơn vị thường xuyên cử công chức tham dự các lớp học tập, tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, An ninh Quốc phòng, nghiệp vụ công tác Công đoàn, chuyên môn nghiệp vụ (09 đợt/ 20 lượt người). Hoạt động phong trào tại đơn vị luôn được quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả, đoàn viên, công chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào tại đơn vị, thành phố và cấp huyện phát động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. Công tác chăm lo cho đoàn viên, công chức, người lao động đơn vị về vật chất và tinh thần luôn thực hiện đầy đủ và kịp thời. Trong nhiệm kỳ, đơn vị được Liên đoàn lao động huyện Nhà Bè đánh giá là Công đoàn vững mạnh vào các năm 2018, 2019, được Liên đoàn lao động Thành phố tặng cờ thi đua Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm 2021, 2022.
       

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè phấn đấu đạt danh hiệu Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; Phấn đấu có 15% đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”, có 01 đoàn viên trở lên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn ưu tú, có 30% đoàn viên đạt danh hiệu “Cán bộ Công đoàn xuất sắc”, 100% cán bộ Công đoàn được học tập, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Công đoàn trên cơ sở nhiệm vụ được phân công; 100% đoàn viên Công đoàn đăng ký và thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm; Phấn đấu 100% đoàn viên, công chức, người lao động được khám sức khỏe định kỳ, tham quan học tập 01 lần/năm; Chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, người lao động tại đơn vị thiết thực, hiệu quả và quan trọng nhất là phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ chuyên môn thi hành xong về việc và về tiền do cấp trên giao (năm 2023 là 82,6% về việc và 45,6% về tiền và tùy theo chỉ tiêu do cấp trên giao những năm tiếp theo).
 

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí, trong đó: đồng chí Nguyễn Thị Thương đắc cử Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Huệ đắc cử Phó Chủ tịch và đồng chí Hồ Châu Ngân đắc cử Chi ủy viên nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã bầu 01 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Huyện. Đại hội đã thành công tốt đẹp sau khi 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2023 - 2028./.
                                                                                                                                     Hồ Châu Ngân

Các tin đã đưa ngày: