Sign In

Ban chỉ đạo THADS Bình Tân quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn

18/07/2020

Ban chỉ đạo THADS Bình Tân quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn
Thời gian qua, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân (THADS) luôn được thường trực Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Thành phố thường xuyên quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, được các cơ quan trên địa bàn và Ủy ban nhân dân, công an 10 phường của quận phối hợp giúp đỡ nhằm đẩy nhanh việc giải quyết thi hành án, góp phần ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.
Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quận Bình Tân luôn quan tâm chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc phối hợp cũng như chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Trong Quyết định về kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự số 1155/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND quận Bình Tân thì Chủ tịch UBND quận là Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận là Phó trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án, điều đó cho thấy sự quan tâm và ủng hộ rất lớn từ cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận.
Từ những thuận lợi đó đã tạo động lực cho hoạt thi hành án dân sự trên địa bàn quận Bình Tân thật sự có hiệu quả và thực tế đã tạo được sự chuyển biến mạnh, kết quả tỷ lệ đạt được năm sau cao hơn năm trước. Kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền 09 tháng năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/6/2020): Về việc, số năm trước chuyển sang là 2.790 việc; từ 01/10/2019 đến 30/6/2020, thụ lý mới 3.042 việc, tăng 563 việc (18.5%) so với cùng kỳ 2019. Như vậy, . Kết quả xác minh, phân loại thì có: 4.155 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 71.69%), và việc chưa có điều kiện giải quyết 1.630 (chiếm tỷ lệ 28.12%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 2.504 việc, đạt tỷ lệ 60.26% (vượt chỉ tiêu được giao 0.26%). Về tiền, số cũ chuyển sang là 1.329.946.326.000 đồng; từ 01/10/2019 đến 30/6/2020, thụ lý mới 920.278.569.000 đồng, tăng 568.678.569.000 đồng (61.79%) so với cùng kỳ 2019. Như vậy, tổng số tiền thụ lý là 2.250.224.895.000 đồng. Kết quả xác minh, phân loại: 714.423.306.000 đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 36.07%) và  1.264.505.555.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 63.85%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 219.137.217.000 đồng, đạt tỷ lệ 30.67% (vượt chỉ tiêu giao 0.67%).
Trong 09 tháng đầu năm 2020, Chi cục đã thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác năm đã đề ra. Chỉ tiêu về việc và giá trị đều vượt chỉ tiêu kế hoạch. Chi cục đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự Tp.HCM của Quận ủy, UBND quận. Với những kết quả đạt được như trên, 06 tháng đầu năm 2020 Chi cục được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Tp.HCM tặng Giấy khen “Đã có thành tích xuật sắc trong công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2020”.
Ngày 30/6/2020 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu ra cấp ủy chi bộ gồm 05 đồng chí trong đó có 01 bí thư và 01 phó bí thư chi bộ.
Để đạt được những thành tích trên, tập thể cán bộ công chức, người lao động toàn đơn vị đã nỗ lực và làm việc không ngừng nghỉ, vượt qua rất nhiều khó khăn. Với đặc thù là địa bàn trọng điểm về chính trị, có địa bàn rộng (52km2), dân số thì đông, hơn 750.000 dân (trong đó dân nhập cư chiếm 2/3 dân số), vì thế trong quá trình thi hành án mất rất nhiều thời gian để xác minh điều kiện thi hành án cũng làm cho công việc đã quá tải nay càng thêm quá tải hơn; lượng án tồn trên nhiều năm phần lớn thuộc diện chủ động, đa phần là án hình sự với các khoản phải thu như án phí, phạt, sung công…nhưng người phải thi hành án hiện đang chấp hành hình phạt tù, không xác minh được địa chỉ hoặc không có tài sản, thu nhập để thi hành án; số lượng án và tiền thụ lý mới không ngừng tăng (trong nhiều năm số lượng việc xếp thứ 02 toàn thành phố); một số cơ quan, đơn vị còn chậm trả lời trong việc xác minh điều kiện thi hành án, nhất là về tình trạng pháp lý nhà - đất đã ảnh hưởng đến tiến độ thi hành án...
          Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới, Tập thể lãnh đạo Chi cục THADS quận Bình Tân cần tiếp tục thực hiện các giải pháp sau: (i) tiếp tục phát động và tổ chức phong trào thi đua năm 2020 cho tất cả cán bộ, công chức trong đơn vị nhằm phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giải quyết xong về việc, tiền trong số có điều kiện giải quyết; (ii) phấn đấu phân loại việc, tiền có điều kiện, chưa có điều kiện giải quyết chính xác 100%; chủ động, thường xuyên làm việc trực tiếp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành án. Khắc phụ kịp thời các kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát. Kịp thời báo cáo Cục Thi hành án dân sự thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận để xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, khó khăn vượt quá thẩm quyền của Chi cục; (iii) tăng cường công tác tuyên tryền, phổ biến pháp luật về thi hành án để mọi người dân hiểu biết chấp hành và thực hiện tốt pháp luật...
Với quyết tâm đoàn kết, đồng lòng, tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Chi cục THADS quận Bình Tân xác định giai đoạn này là thời gian thi hành án cao điểm, còn chưa đến ba tháng là kết thúc năm thi đua. Vì vậy cùng quyết tâm ra sức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự theo Quyết định giao chỉ tiêu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm công tác 2020 góp nhỏ vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Thi hành án dân sự toàn thành phố./.
 

Các tin đã đưa ngày: