Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2020

10/02/2020

Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác và thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ Thi hành án dân sự năm 2020
     Được sự thống nhất của Trưởng Ban chỉ đạo THADS - Chủ tịch UBND huyện Trà Cú, lúc 1 giờ 30 phút, ngày 20/01/2020 Chi cục THADS huyện Trà Cú tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác và thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2020. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Ông Văn Lời – Chi cục trưởng và toàn công chức Chi cục có mặt; Đến dự chỉ đạo có đồng chí Trần Việt Hồng - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Trà Vinh, đồng chí Dương Văn Triệu – Phó Bí thư Huyện ủy Trà Cú, đồng chí Lê Hồng Phúc - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện Trà Cú và đại diện lãnh đạo của các ban, ngành huyện như: Viện Kiểm sát, Toà án, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.
 
     Tại Hội nghị đồng chí Phan Văn Vũ - Phó Chi cục trưởng đã thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả công tác THADS năm 2019; đồng chí Thạch Đa Ra – Phó Chi cục trưởng đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch công tác THADS năm 2020 và dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho Chấp hành viên đơn vị năm 2020.
     Trong thảo luận, các Chấp hành viên phát biểu nhiều ý kiến tập trung vào một số vấn đề trong quá trình thực hiện công tác THADS năm 2019 như: công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phối hợp trong công tác giải quyết, xác minh điều kiện thi hành án, đồng thời đề ra một số giải pháp chủ yếu để thực hiện công tác THADS trong năm 2020.
 
     Trên cơ sở những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện và  những ý kiến trao đổi, thảo luận của các đồng chí lãnh đạo ban, ngành huyện; đồng chí Ông Văn Lời thay mặt Chi cục nghiêm túc tiếp thu và trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Huyện và sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình của các ngành, các cấp đối với Chi cục trong thời gian qua. Đồng chí Chi cục trưởng cũng rất mong trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành huyện và sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban chỉ đạoTHADS huyện, lãnh đạo Cục THADS tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho Chi
cục THADS huyện Trà Cú hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
 
     Đồng thời, đồng chí Chi cục trưởng cũng ghi nhận và biểu dương những thành tích THADS mà Chi cục đạt được trong năm 2019, đề nghị các Chấp hành viên và toàn thể công chức của Chi cục phải nghiêm túc tiếp thu và thực hiện đầy đủ các nội dung sau:
    - Tiếp thu và quán triệt thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh để bổ sung vào chương trình hành động của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.
     - Thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND cấp xã, các cơ quan, ban, ngành huyện trong công tác giải quyết án; phối hợp tốt với Toà án, Viện Kiểm sát trong việc chuyển giao Bản án, Quyết định để ra quyết định thi hành án; thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Viện Kiểm sát.
     - Chấp hành viên thực hiện nghiêm quy định pháp luật về thi hành án và các văn bản có liên quan trong việc thụ lý, giải quyết, xác minh và phân loại án, đặc biệt là công tác kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án, phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục luật định tránh xảy ra sai sót, vi phạm.
     - Tập trung mọi nguồn lực nhằm hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác THADS năm 2020 đề ra, đặc biệt là đạt và vượt chỉ tiêu được Cục THADS tỉnh giao.
  
   


Theo Nguyễn Công Lý – Chi cục THADS huyện Trà Cú

Các tin đã đưa ngày: