Sign In

Cục THADS Trà Vinh: Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020

12/12/2019

Chiều ngày 12/12/2019 vừa qua Cục THADS tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020
Chiều ngày 12/12/2019 vừa qua Cục THADS tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Trai - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, cùng với sự tham gia của các đồng chí Phó Cục trưởng; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Cục; các Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố; Chấp hành viên của Cục và Đại diện lãnh đạo của sở, ban, ngành tỉnh như: Sở Tư pháp, Ban Nội Chính, Toà án, Viện Kiểm sát, Phòng Cảnh sát THAHS & hỗ trợ tư pháp, …
Tại hội nghị đồng chí Trần Việt Hồng – Phó Cục trưởng đã thông qua tóm tắt báo cáo tổng kết công tác THADS năm 2019 và đồng chí Nguyễn Minh Khiêm – Phó Cục trưởng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020, dự kiến giao chỉ tiêu năm 2020.
Bên cạnh đó, Hội nghị cũng được nghe nhiều báo cáo, tham luận tập trung vào một số vấn đề khó khăn, vướng mắc, hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện công tác THADS năm 2019; Công tác phối hợp rà soát, đối chiếu tiền tạm ứng án phí, tạm thu chờ xử lý giữa Tòa án tỉnh, Cục THADS tỉnh và Viện kiểm sát tỉnh…, đồng thời đề ra một số giải pháp chủ yếu thực hiện trong năm 2020.
Trên cơ sở những ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại hội nghị và các ý kiến của các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành, đồng chí Lê Trai trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan, sở, ban, ngành đối với các cơ quan THADS trong thời gian qua. Đồng chí Cục trưởng cũng mong trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan THADS trong tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
Đồng thời, đồng chí Cục trưởng ghi nhận và biểu dương những kết quả THADS mà toàn tỉnh đạt được trong năm 2019. Bên cạnh đó, đồng chí Cục trưởng đề nghị lãnh đạo các Chi cục, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục phải nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trọng tâm:
 Một là, tập trung kiện toàn công tác cán bộ, xây dựng Kế hoạch, quy hoạch, luân chuyển cán bộ năm 2020.
Hai là, thực hiện tốt công tác phối hợp với Uỷ ban nhân dân các cấp, chính quyền địa phương trong công tác giải quyết án, trong đó phối hợp tốt Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân trong việc chuyển giao Bản án để ra quyết định thi hành án; thực nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát.
Ba là, Chấp hành và thực hiện nghiêm quy định pháp luật về thi hành án và các văn bản có liên quan trong việc thụ lý, xác minh phân loại giải quyết án, đặc biệt là công tác kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án, phải đảm bảo đúng trình tự thủ tục luật định tránh để xảy ra sai sót, vi phạm.
Bốn là, Tập trung mọi nguồn lực nhằm hoàn thành đạt và vượt 02 chỉ tiêu quan trọng được Tổng cục giao.
Năm là, Quan tâm đến công tác tiếp công dân, làm tốt công tác thụ lý giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo; phải bảo đảm kịp thời đúng theo luật định và đạt về chất lượng về nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định.
Sáu là, Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết. Đồng thời, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của cấp trên; giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp đã được cho ý kiến chỉ đạo.
Bảy là, Tiếp tục thực hiện việc rà soát, đối chiếu các khoản tạm ứng án phí, tạm thu chờ xử lý còn tồn đọng.
Tám là, đề nghị Chấp hành viên thực hiện nghiêm chỉnh theo Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và Luật thi hành án dân sự. Đặc biệt là phải thực hiện hết trách nhiệm của Chấp hành viên, nhằm phân định rõ ràng tài sản của từng thành viên trong hộ, từ đó triển khai thực hiện tốt công tác thi hành án.


Theo Lâm Thị Bé Ba - Phó Văn phòng phụ trách

Các tin đã đưa ngày: