Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

13/01/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Được sự thống nhất của Cấp ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự, sáng ngày 10/01/2020 Cục Thi hành án dân sự phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.
Tham dự Hội nghị có Cấp ủy Chi bộ, Ban Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự (Cục THADS) tỉnh Trà Vinh.

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, người lao động của Cục THADS đã được nghe trình bày các báo cáo: Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2019 và chương trình công tác năm 2020; Báo cáo tóm tắc tình hình hoạt động Công đoàn năm 2019 và Chương trình công tác Công đoàn năm 2020, Báo cáo hoạt động công tác năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020 của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo tóm tắc Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2019; Báo cáo kết quả sử dụng ngân sách năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự.
Đồng chí Lê Trai – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã triển khai, quán triệt một số nội dung về sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và gợi ý thảo luận bàn biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho CBCCNLĐ.
Đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, có những phát biểu, đóng góp ý kiến về sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020;
Đoàn chủ tịch đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc, các vấn đề tồn tại trong năm 2019; đồng thời ghi nhận và làm rõ hơn về các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu.
Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2021 gồm 03 đồng chí.
Đại biểu dự Hội nghị đã biểu quyết (100%) thông qua Nghị quyết Hội nghị, thể hiện sự thống nhất cao của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động của Cục THADS trong việc quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã được xác định trong Nghị quyết.
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Trai - Cục trưởng Cục THADS và đồng chí Trần Việt Hồng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục THADS đã ký kết Bản giao ước thi đua năm 2020 và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong toàn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm túc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt quy định của đơn vị, của Ngành để xây dựng Cục THADS tỉnh Trà Vinh tiếp tục phát triển vững mạnh trong những năm tiếp theo./.


Theo : Lâm Thành Ý - VP Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: