Sign In

Cục THADS Trà Vinh: Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm 2020

14/05/2020

Cục THADS Trà Vinh: Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm 2020
     Sáng ngày 06/5/2020 vừa qua Cục THADS tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết công tác THADS, hành chính 6 tháng đầu năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Trai - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, cùng với sự tham gia của các đồng chí Phó Cục trưởng; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục; các Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố.

 
   Tại hội nghị đồng chí Phó phụ trách Văn phòng đã thông qua tóm tắt báo cáo công tác THADS, hành chính 06 tháng năm 2020.
     Bên cạnh đó, Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến phát biểu thảo luận của các đơn vị tập trung vào một số vấn đề khó khăn, vướng mắc, hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện công tác THADS 06 tháng đầu năm 2020 và nguyên nhân kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt tỷ lệ thấp. Đồng thời đề ra một số giải pháp chủ yếu thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2020.
     Trên cơ sở những ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại hội nghị  đồng chí Cục trưởng ghi nhận và biểu dương những kết quả THADS mà toàn tỉnh đạt được trong 06 tháng đầu năm 2020. Bên cạnh đó, đồng chí Cục trưởng đề nghị lãnh đạo các Chi cục, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục phải nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ một số nội dung trọng tâm:
     Một là, Triển khai, quán triệt đến tất cả công chức, người lao động đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 và chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1563/BTP-VP ngày 28/4/2020, văn bản hướng dẫn của Tổng cục THADS, Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương, các cơ quan y tế và Công văn số 275/CTHADS-VP ngày 05/5/2020 của Cục THADS tỉnh Trà Vinh.
     Hai là, Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính đối với cán bộ công chức và người lao động trong đơn vị nhất là đối với Chấp hành viên và công chức làm công tác thi hành án dân sự. Chấn chỉnh việc tác nghiệp bên ngoài trụ sở bảo đảm không vòi vĩnh, nhũng nhiễu làm khó công dân, cơ quan, doanh nghiệp có liên quan. Thủ trưởng đơn vị phải nắm được công việc của cấp dưới, hàng tuần phải chỉ đạo cán bộ, công chức đơn vị xây dựng kế hoạch công tác và kết quả thực hiện.
     Ba là, triển khai, thực hiện Nghị định 33 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 62 của Chính phủ đề nghị các đồng chí Chi cục trưởng, Trưởng phòng Nghiệp vụ triển khai cho cán bộ, công chức đơn vị nghiên cứu, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc hoặc chưa rõ báo cáo về Cục qua đồng chí Nguyễn Minh Khiêm Phó Cục trưởng để Cục chuẩn bị tổ chức tập huấn và triển khai đạt chất lượng.
    Bốn là, Rút kinh nghiệm trong công tác tiếp dân phải có thái độ hoà nhã, lịch sự, hạn chế bức xúc của công dân đến liên hệ giải quyết khiếu nại, phản ảnh, kiến nghị,....
    Năm là, Tăng cường, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải quyết án, cố gắng, phấn đấu nâng tỷ lệ giải quyết án đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2020.


Theo Văn phòng Cục THADS Trà Vinh

Các tin đã đưa ngày: