Sign In

Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh – đơn vị điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015 - 2020

17/06/2020

Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh – đơn vị điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015 - 2020
     Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh là đơn vị trực thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, được thành lập theo Quyết định số 3130/QĐ-BTP ngày 06/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Về cơ cấu tổ chức Văn phòng có 12 cán bộ, công chức. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao là tham mưu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong công tác hành chính quản trị; văn thư – lưu trữ, tài chính kế toán; ứng dụng công nghệ thông tin, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ và một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Cục trưởng.
     Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Cục, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng với tinh thần chủ động, trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm vượt khó của các cán bộ, công chức, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao.
     Từ năm 2015 đến năm 2020, đơn vị đã thực hiện tốt việc tham mưu cho Lãnh đạo Cục xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, quý và hàng tháng của Cục; thực hiện tốt, có chất lượng, đảm bảo tiến độ thời gian quy định các loại báo cáo phục vụ cho quá trình công tác của đơn vị và Lãnh đạo Cục. Tham mưu và thực hiện tốt công tác hành chính, văn thư lưu trữ, thu thập dữ liệu thông tin, thống kê thi hành án dân sự, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý tiếp nhận văn bản điện tử, đảm bảo việc quản lý và sử dụng con dấu tại cơ quan chặt chẽ, đúng quy định. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đảm bảo đúng định mức, chế độ, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác và góp phần nâng cao đời sống của cán bộ công chức.
     Bên cạnh đó, đơn vị đã tham mưu triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi hành án dân sự, công tác truyền thông báo chí trên Trang thông tin điện tử của Cục và các phần mềm về nghiệp vụ chuyên môn, thực hiện tốt cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến về thi hành án dân sự; tham gia tích cực trong việc cải cách hành chính, kịp thời hướng dẫn người dân về các thủ tục, hành chính liên quan đến lĩnh vực ngành, tạo mọi điều kiện cho người dân quan hệ công tác được thuận tiện, nhanh gọn. Tăng cường sử dụng việc gửi nhận văn bản qua đường truyền M-office, qua hộp thư điện tử, giúp giải quyết công việc được nhanh chóng, rút ngắn được thời gian và tiết kiệm nhiều chi phí văn phòng phẩm;
     Ngoài ra, đơn vị còn tham mưu xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động thường xuyên của cơ quan. Qua đó, đã góp phần tích cực trong việc xây dựng Đảng, đoàn thể của Cục trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Với những kết quả và thành tích mà đơn vị đạt được trong 05 năm qua (03 năm liên tục được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”, 02 lần được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen (năm 2016, 2017)), Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh đã được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh xét khen thưởng điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015 – 2020./.(Ảnh tập thể cán bộ, công chức Văn phòng)
 


Theo :Lâm Thành Ý – Văn phòng Cục THADS.

Các tin đã đưa ngày: